Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
442/2005 w sprawie powołania Komisji Odbioru budynku komunalnego wraz z infrastrukturą, zrealizowanego przy ul. Piaskowej 7 w Warszawie 30-08-2005 Szczegóły
441/2005 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 r. 30-08-2005 Szczegóły
440/2005 w sprawie zatwierdzenia projektu wykazu lokali uzytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Ogrodowej 7 przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 30-08-2005 Szczegóły
439/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (skreślenie pozycji nr 14 dot. wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny nr ..........przy ul. .......na rzecz p.Dariusza Tylińskiego) 30-08-2005 Szczegóły
438/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (skreślenie pozycji nr 11 dot. wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny nr ......... przy ul. ........... ......... na rzecz Pani Elżbiety Sieńkowskiej) 30-08-2005 Szczegóły
437/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (skreślenie pozycji nr 5 dot. wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny nr ......... przy ul. Łuckiej ..........na rzecz Państwa Jolanty i Waldemara Wojtkowskich) 30-08-2005 Szczegóły
436/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (zgoda na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na czas określony na lokal mieszkalny nr ........ przy ul. Ogrodowej ............... na rzecz p. Ewy Markiewicz-Grodzickiej i p. Macieja Grodzickiego) 30-08-2005 Szczegóły
435/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (zgoda na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale socjalne: ul. ..., ul. ..., ul. ...) 30-08-2005 Szczegóły
434/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (zgoda na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale socjalne: ul. ..., ul. ..., ul. ...) 30-08-2005 Szczegóły
433/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (zgodna na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne: ul. Płocka 53A m.18, ul. Górczewska 5/7/9 m.7, ul. Wolska 54 m.67 30-08-2005 Szczegóły
432/2005 w sprawie zatwierdzenia stawki czynszu wynegocjowanej przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na najem lokalu z wykazu lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 247/2005 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2005 r. położonego w Warszawie przy ul. Miedzianej 20. 30-08-2005 Szczegóły
431/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę branży prowadzonej działalności w lokalu użytkowym przy ul. Olbrachta 11 na barek gastronomiczny typu KEBAB, którego najemcą jest Pani Katarzyna Kwapińska. 30-08-2005 Szczegóły
430/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie Pani Krystyny Bigosińskiej i Pani Anny Bigosińskiej z umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Złotej 65, zawartej z Panią Krystyną Bigosińską, Panem Tomaszem Bigosińskim i Panią Anną Bigosińską oraz na zmianę branży prowadzonej działalności w lokalu na wzorcownię parasoli, toreb i plecaków 30-08-2005 Szczegóły
429/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przywrócenie stawki czynszu w wysokości 28,08 zł/m2 + VAT za powierzchnię 12,00 m2 lokalu użytkowego przy ul. Złotej 65, którego najemcami są Jerzy Szymczak i Irena Szymczak, w związku z rezygnacją z podnajmu. 30-08-2005 Szczegóły
428/2005 w sprawie skierowania do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2005 r. 23-08-2005 Szczegóły
427/2005 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej w budynku przy ul. Prymasa Tysiąclecia 91 stanowiacym własność m. st. Warszawy, połozonym na terenie Dzielnicy Wola 23-08-2005 Szczegóły
426/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (zgoda na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu zwolnionej części lokalu oznaczonej nr .......... w lokalu wspólnym na rzecz p. Marka Bujalskiego zamieszkałego w lokalu nr .......... przy ul. ............) 23-08-2005 Szczegóły
425/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu przez Pana Andrzeja Kołysza części (29,75 m2) lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Deotymy 51 na rzecz Pani Krystyny Roguskiej. 23-08-2005 Szczegóły
424/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podnajecie przez "Royal Investment Corporation" Sp. z o.o. części, tj. 517,50 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Przyokopowej 43 na rzecz UCB Pharma Sp. z o.o. 23-08-2005 Szczegóły
423/2005 w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie branży prowadzonej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym położonym w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, którego najemcą jest Pani Bożena Domżał o działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej. 23-08-2005 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe