Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
395/2005 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2005 r. 26-07-2005 Szczegóły
394/2005 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 3/2000 zawartej w dniu 06.06.2000 r. z Urzędem m.st. Warszawy Dzielnicy Wola na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3, ze skutkiem prawnym na dzień 31.07.2005r. 26-07-2005 Szczegóły
393/2005 w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie branży prowadzonej w lokalu użytkowym nr 69 położonym w Warszawie przy ul. Karolkowej 66/74 o magazyn mebli i dzieł sztuki. 26-07-2005 Szczegóły
392/2005 w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji za lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Miedzianej 18 26-07-2005 Szczegóły
391/2005 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 177/98 zawartej w dniu 15.05.1998 r. z p. Hanną Milewską na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Twardej 62A, ze skutkiem na dzień 31.07.2005 r. 26-07-2005 Szczegóły
390/2005 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o obniżenie stawki czynszu na czerwiec i lipiec 2005 r. za lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Twardej 62A, którego najemcą jest p. Hanna Milewska. 26-07-2005 Szczegóły
389/2005 w sprawie skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 19-07-2005 Szczegóły
388/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola w II kwartale 2005 r. 19-07-2005 Szczegóły
387/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr 184/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 19-07-2005 Szczegóły
386/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (wyrażenie zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny nr ..............przy ul. Krzyżanowskiego .............. dla p.p. Stopa) 19-07-2005 Szczegóły
385/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (wyrażenie zgody na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale: Wronia 43 m.48, Żytnia 83 m.29, Leonarda 14 m.15) 19-07-2005 Szczegóły
384/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (wyrażenia zgody na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale: Długosza 23 m.29, Płocka 57 m.30, Staszica 4 m.40) 19-07-2005 Szczegóły
383/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (wyrażenie zgody na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale: ul. Nowolipki 36 m.21, Olbrachta 13b m.21, Długosza 4 m.16) 19-07-2005 Szczegóły
382/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu na rok 2005 - p.p. Liber) 19-07-2005 Szczegóły
381/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (wyrażenie zgody na umieszczenie p.p. Tober na liście nr 3 na rok 2005) 19-07-2005 Szczegóły
380/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu obecnie zajmowanego - p. Osowski) 19-07-2005 Szczegóły
379/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu dotychczas zajmowanego - p. L. Getka i p. P. Getka) 19-07-2005 Szczegóły
378/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (zakwalifikowanie do najmu lokalu socjalnego następujących osób - p. Szuba, p. Sowiński, p. Janicka i p. Radosz) 19-07-2005 Szczegóły
377/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy (zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego (p. Jania, p. Lubański). 19-07-2005 Szczegóły
376/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu następujących osób - p. Jeżmowska, p. Łozińska, p.p. Żmuda) 19-07-2005 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe