Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
707/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ONKOLOG s.c. Monika Jabłońska, Ewa Olinkiewicz, Małgorzata Jodkiewicz-Machnikowska, części lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Nowolipie 31 na rzecz firmy "Profilaktyka, Diagnostyka, Leczenie" Sp. z o.o. 13-12-2005 Szczegóły
717/2005 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu zawartej w dniu 01.10.1990 r. z Panem Jerzym Sobczakiem na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 18A, ze skutkiem na dzień 31.12.2005 r 01-12-2005 Szczegóły
736/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenie zgody na dokonanie wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych miedzy stronami oraz wydanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali komunalnych uzyskanych przez wnioskodawców w wyniku zamiany - 2 pozycje) 20-12-2005 Szczegóły
740/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego - 1 pozycja) 20-12-2005 Szczegóły
744/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenie zgody na wydanie skierowań do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne przy ul. Piaskowej 7 - 23 pozycje) 20-12-2005 Szczegóły
743/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenie zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal nr … przy ul. … na rzecz p. Zdzisława Roszewskiego) 19-12-2005 Szczegóły
742/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal nr … przy ul. … na rzecz p. Beaty Kosewskiej) 20-12-2005 Szczegóły
741/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego- 2 pozycje) 20-12-2005 Szczegóły
739/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego - 8 pozycji) 20-12-2005 Szczegóły
738/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego - 1 pozycja) 27-12-2005 Szczegóły
737/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu - 4 pozycje) 20-12-2005 Szczegóły
735/2005 w sprawie skierowania do Prezydenta m. st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 27-12-2005 Szczegóły
734/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenie zgody na wydanie skierowań do zawarcia umowy najmu na lokale wymienione w projekcie uchwały, zgodnie z protokołem z dnia 14 grudnia 2005 r. z losowania mieszkań w budynku przy ul. … w Warszawie - 57 pozycji) 20-12-2005 Szczegóły
733/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenie zgody na wydanie skierowania do podpisania umowy najmu na czas nieoznaczony na lokal mieszkalny nr … przy ul. ..., wynajmowany dotychczas jako lokal socjalny, na rzecz p. Jerzego Kocota) 20-12-2005 Szczegóły
732/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenie zgody na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale wymienione w projekcie uchwały - 3 pozycje) 20-12-2005 Szczegóły
731/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale wymienione w projekcie uchwały - 5 pozycji) 20-12-2005 Szczegóły
730/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie osób wymienionych w projekcie uchwały na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego - 7 pozycji) 20-12-2005 Szczegóły
729/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie osób wymienionych w projekcie uchwały na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego - 4 pozycje) 20-12-2005 Szczegóły
728/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie osób wymienionych w projekcie uchwały na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego) 20-12-2005 Szczegóły
727/2005 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (zakwalifikowanie p.p. Małgorzaty i Zbigniew Czerepińskich zam. przy .............. do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w zamian za lokal dotychczas zajmowany. 20-12-2005 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe