Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wawer > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
350/2015 udzielenia upoważnienia dla Pana Leszka Baraniewskiego – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 29-07-2015 Szczegóły
349/2015 wyboru ofert i ustalenia proponowanej wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2015 roku dotyczącego pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 28-07-2015 Szczegóły
348/2015 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042 28-07-2015 Szczegóły
347/2015 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o wprowadzenie zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok 28-07-2015 Szczegóły
346/2015 udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2015 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 28-07-2015 Szczegóły
345/2015 wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m. st. Warszawa, położonego w Warszawie przy ul. Kossakowskiego w celu realizacji inwestycji liniowej 28-07-2015 Szczegóły
344/2015 wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m. st. Warszawa, położonego w Warszawie przy ul. Alpejskiej w celu realizacji inwestycji liniowej 28-07-2015 Szczegóły
343/2015 udzielenia upoważnienia Pani Hannie Kościelny, inspektorowi w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 28-07-2015 Szczegóły
342/2015 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 28-07-2015 Szczegóły
341/2015 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 28-07-2015 Szczegóły
340/2015 przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy za okres 01.01.2015 – 30.06.2015 roku” 21-07-2015 Szczegóły
339/2015 powołania Zespołu Koordynującego do spraw organizacji obchodów 150 – lecia Wawra 21-07-2015 Szczegóły
338/2015 wystąpienia do Rady Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy o zaopiniowanie zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok 21-07-2015 Szczegóły
337/2015 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o wprowadzenie zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok 21-07-2015 Szczegóły
336/2015 przeznaczenia lokalu użytkowego przy ul. Panny Wodnej 50 do najmu i zawarcia z tym samym najemcą kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu najmu 21-07-2015 Szczegóły
335/2015 zatwierdzenia rejestru osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia. 21-07-2015 Szczegóły
334/2015 wydzielenia lokalu jako lokalu socjalnego oraz skierowania do zawarcia umowy najmu tego lokalu 21-07-2015 Szczegóły
333/2015 obniżenia stawki czynszu za lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Żegańskiej 11 15-07-2015 Szczegóły
332/2015 obniżenia stawek czynszu za lokale użytkowe położone w budynkach przy ul. Żegańskiej 11 i ul. Żegańskiej 13 14-07-2015 Szczegóły
331/2015 zmiany uchwały Nr 2123/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów placówek oświatowych na rok 2015 14-07-2015 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe