Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wawer > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
611 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych – do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane polegające na „Remoncie ogrodzenia obiektu rekreacyjnego przy ul. Dembowskiego – roboty dodatkowe” 10-10-2007 Szczegóły
230 podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 6/2007 lokali mieszkalnych nr … w budynku położonym w Warszawie przy ul…., przeznaczonego do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 30-10-2007 Szczegóły
229 podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 5/2007 lokali mieszkalnych nr nr: … w budynku położonym w Warszawie przy ul…., przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 30-10-2007 Szczegóły
229 podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 5/2007 lokali mieszkalnych nr nr: … w budynku położonym w Warszawie przy ul…., przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 30-10-2007 Szczegóły
228 podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 4/2007 lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 30-10-2007 Szczegóły
227 podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 3/2007 lokalu mieszkalnego nr … w budynku położonym w Warszawie przy ul. …, przeznaczonego do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 30-10-2007 Szczegóły
226 wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bachusa 7. 19-10-2007 Szczegóły
225 skierowania Pani Mieczysławy Roczeń do zawarcia umowy najmu lokalu nr …, usytuowanego w budynku przy ul. … 19-10-2007 Szczegóły
224 wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu lokalu nr … przy ul…. z Panią Zofią Skoczylas-Pielaszek, po uregulowaniu zaległości w opłatach za jego użytkowanie. 19-10-2007 Szczegóły
223 wyrażenia zgody na wykreślenie Pana Edwarda Szarańca zam. w lokalu przy ul…. z wykazu osób uprawnionych do zamiany lokalu z zasobów m.st. Warszawy. 19-10-2007 Szczegóły
222 nie wyrażenia zgody na umieszczenie Państwa Beaty i Tomasza Chodzińskich zamieszkałych w lokalu nr … przy ul…. w wykazie uprawnionych do zamiany lokalu. 19-10-2007 Szczegóły
221 wyrażenia zgody na umieszczenie Pani Pauliny Rogowskiej zamieszkałej przy ul…. w wykazie osób uprawnionych do najmu lokalu socjalnego z zasobów m.st. Warszawy. 19-10-2007 Szczegóły
220 wyrażenia zgody na wykreślenie Pana Henryka Szybowskiego zam. w lokalu nr … przy ul…. z wykazu uprawnionych do zamiany lokalu z zasobów m.st. Warszawy. 19-10-2007 Szczegóły
219 nie wyrażenia zgody na umieszczenie Państwa Wiesławy i Andrzeja Ciostek zamieszkałych w lokalu nr… przy ul…. w wykazie uprawnionych do zamiany lokalu 19-10-2007 Szczegóły
218 umieszczenia w wykazie osób uprawnionych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 19-10-2007 Szczegóły
217 wyrażenia zgody na przywrócenie tytułu prawnego Pani Bogusławie Spalitabaka do zamieszkiwanego lokalu nr … przy ul. …. 19-10-2007 Szczegóły
216 wyrażenia zgody na przywrócenie tytułu prawnego Pani Ewie Olszewskiej do zamieszkiwanego lokalu nr … przy ul. …. 19-10-2007 Szczegóły
215 nie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę lokali pomiędzy Panią Walgirią Janiszewską, najemcą lokalu nr … przy ul…. a Panią Barbarą Wndą, najemcą lokalu nr … przy ul….. 19-10-2007 Szczegóły
214 wyrażenia zgody na przywrócenie tytułu prawnego Pani Teresie Robaczewskiej do zamieszkiwanego lokalu nr … przy ul….. 19-10-2007 Szczegóły
213 wyrażenia zgody na umieszczenie Pani Leokadii Sitkowskiej w wykazie rodzin uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów m. st. Warszawy. 19-10-2007 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe