Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1684 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 21-09-2018 Szczegóły
1683 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2018 roku 19-09-2018 Szczegóły
1682 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 19-09-2018 Szczegóły
1681 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 19-09-2018 Szczegóły
1680 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 19-09-2018 Szczegóły
1679 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w latach 2018 – 2019 14-09-2018 Szczegóły
1678 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 12-09-2018 Szczegóły
1676 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 12-09-2018 Szczegóły
1675 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 12-09-2018 Szczegóły
1674 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LIX/1540/2017 Rady ms.t. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 12-09-2018 Szczegóły
1673 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 ro 12-09-2018 Szczegóły
1672 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w zakresie działki 36/6 z obrębu 1-11-12 stanowiącej część ulicy Pod Lipą 12-09-2018 Szczegóły
1677 przedłożenia do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie przedłużenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Cynamonowej 53 12-09-2018 Szczegóły
1671 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 10-09-2018 Szczegóły
1670 propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 10-09-2018 Szczegóły
1669 przeznaczenia do nieodpłatnego korzystania i pobierania pożytków przez podmioty lecznicze wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym przy ul. Samsonowskiej 1 w Warszawie na okres do lat 3 07-09-2018 Szczegóły
1668 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok. 05-09-2018 Szczegóły
1667 wniesienia pod obrady Rady Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej 03-09-2018 Szczegóły
1666 wniesienia pod obrady Rady Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej. 03-09-2018 Szczegóły
1
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe