Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1595 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II połowie 2018 roku 29-06-2018 Szczegóły
1594 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II połowie 2018 roku 29-06-2018 Szczegóły
1593 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II połowie 2018 roku 29-06-2018 Szczegóły
1592 zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów za 2017 r. 29-06-2018 Szczegóły
1590 zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy za 2017 r. 27-06-2018 Szczegóły
1591 udzielenia pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy upoważnień do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 27-06-2018 Szczegóły
1589 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 26-06-2018 Szczegóły
1588 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 22-06-2018 Szczegóły
1587 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 20-06-2018 Szczegóły
1586 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 20-06-2018 Szczegóły
1585 skierowania do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia 20-06-2018 Szczegóły
1584 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w 2018 roku 20-06-2018 Szczegóły
1583 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w 2018 roku 20-06-2018 Szczegóły
1582 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2018 roku 13-06-2018 Szczegóły
1581 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 13-06-2018 Szczegóły
1580 przeznaczenia lokalu nr 58 przy ul. rtm. Pileckiego 111 w Warszawie na lokal socjalny 13-06-2018 Szczegóły
1579 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 13-06-2018 Szczegóły
1578 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 11-06-2018 Szczegóły
1577 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LIX/1540/2017 Rady ms.t. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 11-06-2018 Szczegóły
1576 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 06-06-2018 Szczegóły
1 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe