Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1831 zmieniająca Uchwałę Nr 1797/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 16.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2019-2021 28-11-2018 Szczegóły
1830 zmieniająca Uchwałę Nr 1796/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 16.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2019-2021 28-11-2018 Szczegóły
1829 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 28-11-2018 Szczegóły
1828 zmian dysponentów w układzie zadań w budżecie Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 28-11-2018 Szczegóły
1827 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok 28-11-2018 Szczegóły
1826 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2019-2021. 28-11-2018 Szczegóły
1825 wyrażenia zgody na najem miejsca postojowego nr .. położonego w hali garażowej przy ul. …………… w Warszawie 28-11-2018 Szczegóły
1824 wyrażenia zgody na najem miejsca postojowego nr .. położonego w hali garażowej przy ul. …………… w Warszawie 28-11-2018 Szczegóły
1823 rozwiązania umowy najmu miejsca postojowego nr .. położonego w hali garażowej przy ul. ….. 28-11-2018 Szczegóły
1822 nie wyrażenia zgody na najem miejsca postojowego nr .. położonego w hali garażowej przy ul. ………….. w Warszawie 28-11-2018 Szczegóły
1821 uchylenia uchwały nr 1660 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 22.08.2018 r. w sprawie wynajęcia na czas określony, tj. 3 lat miejsca postojowego nr .. usytuowanego w hali garażowej przy ul. ……………..w Warszawie. 28-11-2018 Szczegóły
1820 przekazania do jednorazowej dyspozycji Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy lokalu nr 18 usytuowanego w budynku przy ul. Kłobuckiej 16A w Warszawie 28-11-2018 Szczegóły
1819 przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego nr U.2 w budynku wielolokalowym przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie na okres do lat 3 28-11-2018 Szczegóły
1818 wynajęcia lokalu użytkowego nr U-4 przy ul. Kłobuckiej 14 oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za najem lokalu 28-11-2018 Szczegóły
1817 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 28-11-2018 Szczegóły
1816 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 28-11-2018 Szczegóły
1815 podziału dla placówek oświatowych środków finansowych zatwierdzonych w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, określonych w załączniku dla Dzielnicy Ursynów 28-11-2018 Szczegóły
1814 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 roku 26-11-2018 Szczegóły
1813 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 roku 26-11-2018 Szczegóły
1812 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 roku 26-11-2018 Szczegóły
1 2 3
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe