Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
892 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku 30-11-2016 Szczegóły
891 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku 30-11-2016 Szczegóły
890 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku 30-11-2016 Szczegóły
889 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku 30-11-2016 Szczegóły
888 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku 30-11-2016 Szczegóły
887 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku 30-11-2016 Szczegóły
886 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku 30-11-2016 Szczegóły
884 podziału dla placówek oświatowych środków finansowych zatwierdzonych w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok, określonych w załączniku dla Dzielnicy Ursynów 30-11-2016 Szczegóły
899 przyjęcia propozycji dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Dzielnicy Ursynów w związku z nowym ustrojem szkolnym 30-11-2016 Szczegóły
898 przyjęcia propozycji dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjów w Dzielnicy Ursynów do nowego ustroju szkolnego 30-11-2016 Szczegóły
897 przyjęcia propozycji zmian do uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2016 r. nr XXIII/582/2016 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie 30-11-2016 Szczegóły
896 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 30-11-2016 Szczegóły
895 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 30-11-2016 Szczegóły
894 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2045 30-11-2016 Szczegóły
893 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok 30-11-2016 Szczegóły
885 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok 30-11-2016 Szczegóły
883 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za najem miejsca postojowego nr …. położonego w hali garażowej przy ul. ……………………. 30-11-2016 Szczegóły
882 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za najem miejsca postojowego nr .. położonego w hali garażowej przy ul. …………………… 30-11-2016 Szczegóły
860 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok 21-11-2016 Szczegóły
859 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok 21-11-2016 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe