Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
161 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok 30-04-2015 Szczegóły
160 zmiany uchwały Nr 977 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejsc usytuowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego 29-04-2015 Szczegóły
159 przekazania do weryfikacji szczegółowej wniosków zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy właściwym merytorycznie jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy 29-04-2015 Szczegóły
158 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok 29-04-2015 Szczegóły
157 o zmianie uchwały Zarządu Dzielnicy nr 1299 z 2 lipca 2014 r. 29-04-2015 Szczegóły
156 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2042 22-04-2015 Szczegóły
155 udzielenia pracownikom Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy upoważnień w zakresie kontroli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne 22-04-2015 Szczegóły
154 skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów 22-04-2015 Szczegóły
153 rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu i umieszczeniu na liście oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 22-04-2015 Szczegóły
152 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 22-04-2015 Szczegóły
151 rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu i umieszczeniu na liście oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 22-04-2015 Szczegóły
150 rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu i umieszczeniu na liście oczekujących na najem lokalu 22-04-2015 Szczegóły
149 skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów 22-04-2015 Szczegóły
148 upoważnienia pracowników do otwarcia kopert z ofertami, dokonania oceny formalnej ofert i oceny dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które złożyły oferty w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku 17-04-2015 Szczegóły
147 przeznaczenia lokalu nr… przy ul. ………….na lokal socjalny oraz skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 17-04-2015 Szczegóły
146 ogłoszenia konkursu „Ursynów Music Fest – młodzieżowy konkurs muzyczny” oraz przyjęcia Regulaminu 17-04-2015 Szczegóły
145 przekazania do weryfikacji szczegółowej wniosków zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy właściwym merytorycznie jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy 17-04-2015 Szczegóły
144 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 15-04-2015 Szczegóły
143 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 15-04-2015 Szczegóły
142 odwołania upoważnień udzielonych uchwałą nr 6 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2010 r. pracownikom Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 15-04-2015 Szczegóły
1 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe