Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1340 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 30-07-2014 Szczegóły
1339 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2042 30-07-2014 Szczegóły
1338 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie przy ul. Kajakowej 10 30-07-2014 Szczegóły
1337 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok 30-07-2014 Szczegóły
1336 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 30-07-2014 Szczegóły
1335 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 30-07-2014 Szczegóły
1334 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2042 30-07-2014 Szczegóły
1333 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 30-07-2014 Szczegóły
1332 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 30-07-2014 Szczegóły
1331 przyjęcia informacji o realizacji dochodów i wydatków bieżących za I półrocze 2014 r. ujętych w Załączniku nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 23-07-2014 Szczegóły
1330 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok. 23-07-2014 Szczegóły
1329 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st.Warszawy do uchwały nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2014r. 23-07-2014 Szczegóły
1328 skierowania do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia 23-07-2014 Szczegóły
1327 zmian dysponentów w układzie zadań w budżecie Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok 16-07-2014 Szczegóły
1326 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok 16-07-2014 Szczegóły
1325 upoważnienia pracowników do otwarcia kopert z ofertami, dokonania oceny formalnej ofert i oceny dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które złożyły oferty w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2014 roku. 16-07-2014 Szczegóły
1324 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na okres 3 lat 16-07-2014 Szczegóły
1323 rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu i umieszczeniu na liście oczekujących na najem lokalu 16-07-2014 Szczegóły
1322 rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu i umieszczeniu na liście oczekujących na najem lokalu 16-07-2014 Szczegóły
1321 rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu i umieszczeniu na liście oczekujących na najem lokalu 16-07-2014 Szczegóły
1 2 3
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe