Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1569 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok 28-11-2014 Szczegóły
1568 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 28-11-2014 Szczegóły
1567 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku 26-11-2014 Szczegóły
1566 podziału środków finansowych przyjętych w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok w załączniku dla Dzielnicy Ursynów 26-11-2014 Szczegóły
1565 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2042 26-11-2014 Szczegóły
1564 upoważnienia pracowników do otwarcia kopert z ofertami, dokonania oceny formalnej ofert i oceny dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które złożyły oferty w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku 26-11-2014 Szczegóły
1563 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 26-11-2014 Szczegóły
1562 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 26-11-2014 Szczegóły
1561 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 26-11-2014 Szczegóły
1560 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 26-11-2014 Szczegóły
1553 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 21-11-2014 Szczegóły
1559 zmiany zapisu uchwały nr 887 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu 21-11-2014 Szczegóły
1558 zmiany zapisu uchwały nr 1013 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 16.10.2013 r. w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu 21-11-2014 Szczegóły
1557 skreślenia z listy oczekujących na zamianę lokalu 21-11-2014 Szczegóły
1556 zmiany uchwały nr 91 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 08.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego 21-11-2014 Szczegóły
1555 zmiany uchwały nr 856 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 08.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób oczekujących na najem lokalu 21-11-2014 Szczegóły
1554 potwierdzenia przeznaczenia i przekazania lokalu mieszkalnego nr .. (mieszkanie chronione) w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. …….…. w ……… 21-11-2014 Szczegóły
1552 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 21-11-2014 Szczegóły
1551 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 21-11-2014 Szczegóły
1550 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 21-11-2014 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe