Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
818 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie na 2013 rok 27-03-2013 Szczegóły
817 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w 2013 roku 27-03-2013 Szczegóły
816 zmiany uchwały nr 2636 Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy z 13.12.2010 w sprawie powołania Dzielnicowego Centrum ds. Edukacji 27-03-2013 Szczegóły
815 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 27-03-2013 Szczegóły
814 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 27-03-2013 Szczegóły
813 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 27-03-2013 Szczegóły
812 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 27-03-2013 Szczegóły
811 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 27-03-2013 Szczegóły
810 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 27-03-2013 Szczegóły
809 wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją „Centrum Europejskie - Natolin 27-03-2013 Szczegóły
808 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie na 2013 rok 20-03-2013 Szczegóły
807 przekazania do zaopiniowania wykazu miejsc , na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego 20-03-2013 Szczegóły
806 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 20-03-2013 Szczegóły
805 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2042 15-03-2013 Szczegóły
804 udzielenia pełnomocnictwa 12-03-2013 Szczegóły
803 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczacej utworzenia na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy parku miejskiego i nadania mu nazwy. 06-03-2013 Szczegóły
802 propozycji zmian Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XLVIII/1302/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok 06-03-2013 Szczegóły
801 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2013 rok 06-03-2013 Szczegóły
800 zatwierdzenia wzoru porozumienia o udostępnieniu Inwestorowi – Miastu Stołecznemu Warszawie Dzielnicy Ursynów – przez właściciela działki geodezyjnej, wydzielonego terenu jego nieruchomości, podczas realizacji zadania z zakresu melioracji i gospodarki wodnej 06-03-2013 Szczegóły
799 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 06-03-2013 Szczegóły
1 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe