Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
792 stwierdzenia niewłaściwości dla rozpatrzenia wniosku o najem 27-02-2013 Szczegóły
791 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2013 rok 20-02-2013 Szczegóły
790 skierowania do Rady Dzielnicy Ursynów celem rozpatrzenia, projektu uchwały w sprawie określenia granic stref stawek czynszu za lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 20-02-2013 Szczegóły
789 wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób oczekujących na najem lokalu 20-02-2013 Szczegóły
788 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2042 18-02-2013 Szczegóły
787 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2013 rok 18-02-2013 Szczegóły
786 wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2013 roku 13-02-2013 Szczegóły
785 uchylenia uchwały nr 774 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2013 roku 13-02-2013 Szczegóły
784 udzielenia pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy upoważnień w zakresie zadań zawartych w § 14 pkt 25 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 z dnia 21 października 2010 r. 13-02-2013 Szczegóły
783 propozycji zmian załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do uchwały nr XLVIII/1302/2012 Rady m. st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 11-02-2013 Szczegóły
782 zmiany uchwały nr 772 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 30.01.2013r w sprawie wyboru ofert złożonych z I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w 2013 roku 11-02-2013 Szczegóły
781 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w WPF na lata 2013 - 2042 07-02-2013 Szczegóły
780 propozycji zmian załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do uchwały nr XLVIII/1302/2012 Rady m. st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 07-02-2013 Szczegóły
779 propozycji zmian załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do uchwały nr XLVIII/1302/2012 Rady m. st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 07-02-2013 Szczegóły
778 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w WPF na lata 2013 - 2042 07-02-2013 Szczegóły
777 zmian dysponentów w układzie zadań w budżecie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na 2013 rok 07-02-2013 Szczegóły
776 przyjęcia i przedłożenia Radzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy „Sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m. st. Warszawy za 2012 rok 04-02-2013 Szczegóły
1
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe