Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
383 ogłoszenia konkursu „Ursynowska Ekologia” oraz przyjęcia regulaminu Konkursu 30-12-2011 Szczegóły
382 skierowania Pani Agnieszki Dudkowskiej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr .... w budynku przy ul. ...... 30-12-2011 Szczegóły
381 skierowania Państwa Kingi i Kamila Dawickich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr .... w budynku przy ul. ......... 30-12-2011 Szczegóły
380 wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego Państwa E. i Z. Filipowiczów 30-12-2011 Szczegóły
379 częściowego rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursynów m st. Warszawy w 2012 roku 30-12-2011 Szczegóły
378 upoważnienia pracowników do otwarcia kopert z ofertami, dokonania oceny formalnej ofert i oceny dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które złożyły oferty w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom w Dzielnicy Ursynów w 2012 roku 30-12-2011 Szczegóły
377 powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom w Dzielnicy Ursynów w 2012 roku 30-12-2011 Szczegóły
376 powołania Zespołu do spraw opiniowania i koordynowania działań podejmowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w ramach „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2020” 30-12-2011 Szczegóły
375 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2011 rok 21-12-2011 Szczegóły
374 powołania komisji ds. przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa 21-12-2011 Szczegóły
373 powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w 2012 roku 21-12-2011 Szczegóły
372 podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 21-12-2011 Szczegóły
371 skierowania wniosku o zmianę "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy" 13-12-2011 Szczegóły
370 "Dni Ursynowa 2012" 13-12-2011 Szczegóły
369 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok 13-12-2011 Szczegóły
368 skierowania pana Edwarda Kosieradzkiego do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 13-12-2011 Szczegóły
367 przyjęcia propozycji projektu finansowego Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok 13-12-2011 Szczegóły
366 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok 13-12-2011 Szczegóły
365 powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2012 roku 13-12-2011 Szczegóły
364 udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do otwarcia kopert i dokonania oceny formalnej złożonych ofert zgodnie z Uchwałą Nr 332 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2012 roku 13-12-2011 Szczegóły
1 2 3
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe