Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2105 ,,Opracowania remontu rowu melioracyjnego nr IV w rej. ul. Osmańskiej” 23-09-2009 Szczegóły
2075 zakupu usługi polegającej na wykonaniu pierwszego etapu prac merytorycznych niezbędnych do opracowania folderu pt. „Pomniki przyrody na terenie Dzielnicy Ursynów” 02-09-2009 Szczegóły
2108 propozycji zmian budżetu na 2009 rok w załączniku Dzielnicy Ursynów do uchwały nr XLV/1407/2008 Rady m. st. Warszawy w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok (druk B-48) 29-09-2009 Szczegóły
2107 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2009 23-09-2009 Szczegóły
2106 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2009 23-09-2009 Szczegóły
2102 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2009 (druk B-51) 16-09-2009 Szczegóły
2104 zawarcia umowy na wykonanie remontu wschodniej ściany zewnętrznej komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kostki Napierskiego 10A 16-09-2009 Szczegóły
2103 propozycji zmian budżetu na 2009 rok w załączniku Dzielnicy Ursynów do uchwały nr XLV/1407/2008 Rady m. st. Warszawy w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok (druk B-48) 16-09-2009 Szczegóły
2099 wykonania opracowań niezbędnych do realizacji inwestycji w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla ulicy Rosoła / Relaksowej na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego 16-09-2009 Szczegóły
2100 zawarcia umowy na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych zgodnie z rozporządzeniem Min. Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie 16-09-2009 Szczegóły
2101 zawarcia umowy na wykonanie napraw i remontu uszkodzeń i spękań elementów konstrukcyjnych i ścian w budynku SP nr 313 i Przedszkola nr 55 przy ulicy Cybisa 1 16-09-2009 Szczegóły
2098 wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczeni na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego Pani Katarzyny Luberadzkiej 16-09-2009 Szczegóły
2097 wyrażenia zgody właścicielskiej dla SBM „Stokłosy” do uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewów i drzew 16-09-2009 Szczegóły
2096 wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości SBM „Klub Dwustu” w celu wykonania prac związanych z budową przyłącza gazowego i kanalizacyjnego 16-09-2009 Szczegóły
2095 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w latach 2009 - 2012 16-09-2009 Szczegóły
2094 zawarcia umowy na dostawę sprzętu komputerowego dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 09-09-2009 Szczegóły
2093 zawarcia umowy na roczną aktualizację Systemu Informacji Prawnej LEX Omega wraz z modułami 09-09-2009 Szczegóły
2092 zawarcia umowy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy boiska przy SP nr 303 przy ul. Koncertowej 09-09-2009 Szczegóły
2091 zawarcia umowy na wykonanie wycinki drzew kolidujących z budową budynków komunalnych na terenie nieruchomości przy ul. Kłobuckiej 14 09-09-2009 Szczegóły
2090 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego Pani Agnieszki Karpińskiej, Pana Piotra Karpińskiego oraz Pani Katarzyny Karpińskiej 09-09-2009 Szczegóły
1 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe