Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1883 propozycji zmian budżetu na 2009 r. w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr XLV/1407/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. 30-03-2009 Szczegóły
1882 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dot. inwestycji pod nazwą „Budowa ul. 10KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego część Moczydłowska Zachód”. 30-03-2009 Szczegóły
1881 podpisania aneksu terminowego do umowy Nr B/III/1/1/1/02/2008 z dnia 23.12.2008r na usługę w zakresie zimowego oczyszczania ulic i chodników pasa drogi na terenie Dzielnicy Ursynów w sezonie 2008/2009. 30-03-2009 Szczegóły
1880 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie: Utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy wraz z oznakowaniem i modernizacją oświetlenia, dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów. 30-03-2009 Szczegóły
1879 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie: „Zamówienie uzupełniające do drugiego etapu budowy boiska przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1”. 30-03-2009 Szczegóły
1878 zlecenia usługi polegającej na montażu koszy na odpady oraz koszy na odchody zwierząt domowych na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów 30-03-2009 Szczegóły
1877 udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na „Usunięcie skutków awarii systemu melioracyjnego w rej. ul. Osmańskiej oraz przywrócenie do stanu pierwotnego istniejącego kanału w ul. Leśnej.” 30-03-2009 Szczegóły
1876 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie: budowy ul. Makolągwy 25-03-2009 Szczegóły
1875 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu Nr 126 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie. 25-03-2009 Szczegóły
1874 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na utrzymanie placów zabaw i obiektów sportowych położonych na terenach zieleni w Dzielnicy Ursynów 25-03-2009 Szczegóły
1873 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie: „Modernizacja terenu placu zabaw przy Przedszkolu Nr 79 przy ul. Kajakowej 10 w Warszawie – zamówienie uzupełniające”. 25-03-2009 Szczegóły
1872 zawarcia aneksu do umowy nr URN-IR-I/V/10/14-003/2008 z dnia 28.11.2008 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowy węzła cieplnego w Przedszkolu nr 282 przy ul. Na Uboczu 7 w Warszawie 25-03-2009 Szczegóły
1871 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną Uchwałą Nr 1772 Zarządu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z dnia 28.01.2009 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wymianie istniejącej instalacji hydrantowej (hydranty fi 52 mm), zasilanej z ogólnej instalacji wody zimnej, na odrębną instalację hydrantową (hydranty fi 25 mm) z pompownią hydrantową w budynku Szkoły Podstawowej nr 336 i Przedszkolu nr 267, przy ul. Małcużyńskiego 4 w Warszawie. 25-03-2009 Szczegóły
1870 zawarcia umowy na: udostępnienie mieszkańcom punktów poboru wody pitnej z ujęcia przy ul. Belgradzkiej stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wyżyny’’. 25-03-2009 Szczegóły
1869 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Komisję przetargową powołaną Uchwałą Nr 1789 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 05.03.2009 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie projektu przebudowy kanalizacji kablowej Netii SA w ramach projektu budowlano-wykonawczego zespołu budynków wielorodzinnych przy ul.Kłobuckiej 14 w Warszawie. 25-03-2009 Szczegóły
1868 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na wykonanie interwencyjnych prac przy pielęgnacji i wycince drzew oraz prac porządkowych wraz z utrzymaniem ciągów pieszych na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania: Zadanie 2. Skwer „ZŁOTÓWKI” w rejonie ulic Ekologiczna – Polnej Róży, teren zieleni wraz z placem zabaw przy ul. Pala Telekiego, zieleniec przy ul. Sępa-Szarzyńskiego, tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic – zamówienie uzupełniające 25-03-2009 Szczegóły
1867 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na wykonanie interwencyjnych prac przy pielęgnacji i wycince drzew oraz prac porządkowych wraz z utrzymaniem ciągów pieszych na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania: Zadanie 1. al. Kasztanowa, Park „Przy Bażantarni”, Park im. Jana Pawła II przy ul. Romera, Park „Lasek Brzozowy” w rejonie ulic Lanciego – al. KEN, Park im. Romana Kozłowskiego, oczko wodne „MOCZYDŁO” przy ul. Wełnianej – zamówienie uzupełniające 25-03-2009 Szczegóły
1866 udzielenia zamówienia na przeglądy i konserwację w 2009 r. klimatyzatorów zlokalizowanych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy al. KEN 61 25-03-2009 Szczegóły
1865 zawarcia umów na organizację, na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w kwietniu 2009 r., przedsięwzięć programowych z zakresu prezentacji artystycznych 25-03-2009 Szczegóły
1864 zawarcia umów na organizację, na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, w II kwartale 2009 r., przedsięwzięć programowych z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej 25-03-2009 Szczegóły
1 2 3
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe