Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
611 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetragowych - do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane polegające na "Remoncie ogrodzenia obiektu rekreacyjnego przy ul. Dembowskiego - roboty dodatkowe" 10-10-2007 Szczegóły
681 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 656 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 24.10.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na trasie dom – przedszkole – dom w roku szkolnym 2007/2008 – uzupełnienie o dwie osoby 31-10-2007 Szczegóły
680 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 516 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 29.08.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci w Parku im. J. Pawła II” 31-10-2007 Szczegóły
664 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego uzupełniającego firmie transportowej specjalizującej się w przewozie osób niepełnosprawnych, na dowóz niepełnosprawnego ucznia zamieszkałego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na trasie dom – przedszkole – dom w roku szkolnym 2007/2008 – uzupełnienie o dwie osoby 30-10-2007 Szczegóły
650 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie wnętrz i terenu wokół obiektów Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursynów 24-10-2007 Szczegóły
642 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na usługę „Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci w Parku im. J. Pawła II” 22-10-2007 Szczegóły
634 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 599 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 5.10.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane „Remont ogrodzenia obiektu rekreacyjnego przy ul. Dembowskiego – roboty dodatkowe” 18-10-2007 Szczegóły
628 zawarcia umowy na wykonanie „Koncepcji zagospodarowania terenu Parku Przy Bażantarni w rejonie ul. Przy Bażantarni/KEN” 17-10-2007 Szczegóły
618 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 550 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 12.09.2007 r. do przeprowadzenia postępowania na usługi polegające na naprawie istniejących ławek i koszy na odpady oraz wykonanie nowych ławek i koszy wraz z montażem na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów 17-10-2007 Szczegóły
610 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) oraz materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na wykonanie interwencyjnych prac przy pielęgnacji i wycince drzew oraz prac porządkowych wraz z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania: Zadanie 1. Al. Kasztanowa, Park „Przy Bażantarni”, Park im. Jana Pawła II przy ul. Romera, lasek w rejonie ulic: Lanciego – al. KEN, drzewa w pasach drogowych ulic gminnych, Zadanie 2. Skwer „ZŁOTÓWKI” w rejonie ulic: Ekologiczna – Polnej Róży oraz teren rekreacyjny przy ul. Pala Telekiego, zieleniec przy ul. Sępa-Szarzyńskiego, Park im. Romana Kozłowskiego, tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic 10-10-2007 Szczegóły
609 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 564 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 19.09.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Ursynów od października do grudnia 2007 r. 10-10-2007 Szczegóły
590 dostawy trzech aluminiowych masztów flagowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 03-10-2007 Szczegóły
589 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie interwencyjnych prac przy pielęgnacji i wycince drzew oraz prac porządkowych wraz z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych na terenach zieleni Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania: Zadanie 1. Al. Kasztanowa, Park „Przy Bażantarni”, Park im. Jana Pawła II przy ul. Romera, lasek w rejonie ulic: Lanciego – al. KEN, drzewa w pasach drogowych ulic gminnych, Zadanie 2. Skwer „ZŁOTÓWKI” w rejonie ulic: Ekologiczna – Polnej Róży oraz teren rekreacyjny przy ul. Pala Telekiego, zieleniec przy ul. Sępa-Szarzyńskiego, Park im. Romana Kozłowskiego, tereny zieleni niezagospodarowanej usytuowane poza pasami drogowymi ulic 03-10-2007 Szczegóły
656 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzupełniającego na „świadczenie usług transportowych do placówek oświatowych dla niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku szkolnym 2007/2008” 24-10-2007 Szczegóły
599 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi: „Renowacja ogrodzenia w Parku im. J. Pawła II.” 05-10-2007 Szczegóły
600 zawarcia umowy na „Renowację ogrodzenia w Parku im. J. Pawła II” 10-10-2007 Szczegóły
660 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz materiałów do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane w zakresie: utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów – roboty uzupełniające 26-10-2007 Szczegóły
588 propozycji zmian w planie budżetu na 2007 r. w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2007r. 03-10-2007 Szczegóły
595 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym do planu budżetu Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy na 2007 rok 03-10-2007 Szczegóły
608 wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym do planu budżetu Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy na 2007 rok 10-10-2007 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe