Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
4059 sporządzenia aneksu do umowy URN-OŚ-003/B/008/06 (dotyczącego zmiany terminu składania faktur przez firmę “Nemo”) 29-11-2006 Szczegóły
4058 przyjęcia propozycji zmian w planie wydatków bieżących Dzielnicy Ursynów na 2006 rok w układzie zadaniowym 29-11-2006 Szczegóły
4057 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym do planu budżetu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na 2006 rok 29-11-2006 Szczegóły
4056 zawarcia umowy na sprzedaż zestawów plastyczno-technicznych na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych , dzielnicowych, samorządowych, na nagrody dla szkół publicznych i niepublicznych z okazji jubileuszy i uroczystości przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego 29-11-2006 Szczegóły
4055 zawarcia umowy z SMB Imielin na wykonanie organizacji w Domu Kultury Imielin okolicznościowego koncertu dla środowiska ursynowskich seniorów 29-11-2006 Szczegóły
4054 dostawy kwiatów na dzielnicowe uroczystości rocznicowe oraz nagród i upominków dla laureatów organizowanych na Ursynowie konkursów z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego 29-11-2006 Szczegóły
4053 zawarcia umowy na wykonanie organizacji w grudniu 2006r wystawy prac Antoniego Chodorowskiego w ursynowskiej Galerii Działań 29-11-2006 Szczegóły
4052 zawarcia umowy na realizację dostawy wydawnictwa prezentującego dorobek twórczy ursynowskiego artysty Antoniego Chodorowskiego 29-11-2006 Szczegóły
4051 zawarcia z firmą “Polcourt” porozumienia zmniejszającego wartość umowną modernizacji boisk przy Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej – etap II – boisko uniwersalne, o wartość robót zaniechanych 29-11-2006 Szczegóły
4050 zatwierdzenia trybu postępowania (zapytanie o cenę) oraz materiałów przetargowych zaproponowanych przez Komisję Przetargową powołaną uchwała nr 4026 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu utrzymania czystości i porządku, zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych oraz pielęgnacji zieleni na terenie czterech nieruchomości należących do zasobu lokalowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów w okresie od 1.01. do 31.12.2007r 29-11-2006 Szczegóły
4049 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Samsonowskiej 1 oraz wyrażenia zgody na jego ponowne wynajęcie aktualnym najemcom (czterem medycznym podmiotom gospodarczym) – na okres od 1.01 – 31.12.2007r 29-11-2006 Szczegóły
4048 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę istniejących ławek i koszy na odpady oraz wykonanie koszy wraz z montażem na terenach zieleni należących do Dzielnicy Ursynów 29-11-2006 Szczegóły
4047 zatwierdzenia wyników postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na kompleksową organizację koncertu z okazji roku Mozartowskiego w dniu 10.12.2006r 29-11-2006 Szczegóły
4046 zawarcia umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr URN-IR-113/I/0003/2005/200063 z dnia 13.06.2005 r. na wykonanie nowej siedziby Urzędu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 24-11-2006 Szczegóły
4045 udzielenia zamówienia na ubezpieczenie dróg odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu posiadania i administrowania drogami gminnymi 24-11-2006 Szczegóły
4044 zatwierdzenia trybu postępowania oraz materiałów przetargowych zaproponowanych przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 4030 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 22.11.2006 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursynów 24-11-2006 Szczegóły
4043 zatwierdzenia trybu postępowania oraz materiałów przetargowych zaproponowanych przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 4025 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 22.11.2006 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu konserwacji budynków należących do zasobu lokalowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów w okresie 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wraz ze sprawowaniem nadzoru technicznego nad tymi obiektami 24-11-2006 Szczegóły
4042 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów placówek oświatowych w 2007 r. 24-11-2006 Szczegóły
4041 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 24-11-2006 Szczegóły
4040 skierowania państwa Doroty i Roberta Zięba do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 24-11-2006 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe