Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1458 zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty cząstkowe dróg i ciągów pieszo-jezdnych, chodników będących we władaniu m.st. Warszawy, nie będących ulicami gminnymi 07-05-2004 Szczegóły
1487 podpisania porozumienia na budowę łącznika pomiędzy ulicami Janowskiego i Pileckiego 19-05-2004 Szczegóły
1454 organizacji przedsięwzięć artystycznych realizowanych w II kwartale 2004 roku w Domu Sztuki, Natolińskim Ośrodku Kultury, Domu Kultury Stokłosy i Domu Kultury Imielin 05-05-2004 Szczegóły
1455 zatwierdzenia udzielenia zamówienia na wykonanie projektów instalacji elektrycznej bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 52 i Przedszkolu nr 282 05-05-2004 Szczegóły
1456 Przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków obejmujących zadania Dzielnicy Ursynów, w rozbiciu na kwartały z uwzględnieniem wykonania planu za I kwartał 2004 zgodnie z załącznikiem nr XII do budżetu m.st.W-wy 07-05-2004 Szczegóły
1457 zatwierdzenia wyników postępowania na ochronę osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursynów 07-05-2004 Szczegóły
1459 zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie, konserwację i naprawę dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursynów z podziałem na 4 zadania 07-05-2004 Szczegóły
1460 udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu zadaszenia przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 318 10-05-2004 Szczegóły
1461 organizacji przedsięwzięć artystycznych realizowanych w II kwartale 2004 roku w Domu Sztuki, Klubie Kabaty, SP nr 322, Gimnazjum nr 3, Klubie Pięciolinii, Domu Kultury Stokłosy i Klubie A4 12-05-2004 Szczegóły
1462 przyznania Galerii Działań SBM Imielin Nagrody m.st.W-wy 12-05-2004 Szczegóły
1463 robót dodatkowych dotyczących pompowania wód opadowych ze studni chłonnych i miejsc zagrożonych zalewaniem 12-05-2004 Szczegóły
1464 aneksu do umowy z dnia 1.03.2004 na eksploatację w 2004 roku ujęć wody pitnej przy ul. Dereniowej, Puławskiej róg Dzierzby oraz ul. Buszyckiej 12-05-2004 Szczegóły
1465 zatwierdzenia trybu postępowania i materiałów przetargowych zaproponowanych przez Komisję powołaną uchwała nr 1412 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę luksferów na klatkach schodowych oraz wymianę posadzek w salach lekcyjnych w SP nr 100 12-05-2004 Szczegóły
1466 zatwierdzenia trybu postępowania i materiałów przetargowych zaproponowanych przez Komisję powołaną uchwała nr 1436 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę posadzki wraz z instalacją c.o. i c.t. znajdującą się w zakrytych kanałach podpodłogowych oraz cyklinowanie i lakierowanie posadzki wokół forum w SP nr 81 12-05-2004 Szczegóły
1467 zatwierdzenia wyniku pracy Komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 1384 Zarządu do przeprowadzenia postępowania na remont sanitariatów w Gimnazjum nr 2 12-05-2004 Szczegóły
1468 zatwierdzenia wyniku pracy Komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 1384 Zarządu do przeprowadzenia postępowania na remont sanitariatów w Gimnazjum nr 2 12-05-2004 Szczegóły
1469 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace programistyczne dotyczące zmian funkcjonalnych i konfiguracyjnych w zakresie oprogramowania "Kadry-Płace" 12-05-2004 Szczegóły
1470 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór autorski nad oprogramowaniem "Kadry-Płace" 12-05-2004 Szczegóły
1471 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy hydrologiczno-przyrodniczej oczek wodnych znajdujących się na obiekcie Moczydło 14-05-2004 Szczegóły
1472 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację cieków i urządzeń wodnych które utraciły charakter melioracji wodnych i spełniają rolę odbiorników ścieków deszczowych wykorzystywanych jako urządzenia infrastruktury miejskiej z podziałem na dwa zadania 14-05-2004 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe