Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1265 podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem i zastępcami Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st.Warszawy 04-02-2004 Szczegóły
1266 Organizacji zajęć z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej oraz imprez artystycznych, realizowanych w I-szym półroczu 2004 w Galerii Działań, Domu Kultury Imielin i w Domu Sztuki 04-02-2004 Szczegóły
1267 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek dla Urzędu m.st.W-wy Dzielnicy Ursynów do 31.12.2004 04-02-2004 Szczegóły
1268 zastosowania trybu awarii do naprawy ubytków nawierzchni drogowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego 04-02-2004 Szczegóły
1269 zastosowania trybu awarii do naprawy oznakowania pionowego 04-02-2004 Szczegóły
1270 udzielenia zamówienia publicznego na eksploatację ujęcia wód podziemnych przy ulicy Dzierzby róg Puławskiej i przy ulicy Dereniowej w miesiącu lutym 2004 04-02-2004 Szczegóły
1271 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację ujęć wody podziemnej i punktów poboru wody pitnej przy ulicy Dereniowej, Dzierzby oraz przy ulicy Buszyckiej w 2004 roku 04-02-2004 Szczegóły
1272 zorganizowania pobytu na Ursynowie grupy szkolnej młodzieży sportowej z Danii przez Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik" w lutym 2004 roku 04-02-2004 Szczegóły
1273 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na serwis i konserwację kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na wyposażeniu Urzędu m.st.W-wy dla Dzielnicy Ursynów 04-02-2004 Szczegóły
1274 skierowania pani Elżbiety Pergół do najmu lokalu nr ... przy ul. ... przekazanego przez Zastępcę Prezydenta m.st.W-wy do jednorazowej dyspozycji Zarządu Dzielnicy Ursynów. 04-02-2004 Szczegóły
1275 powołania Zespołu do odbioru wykonanych robót drogowych w zakresie bieżącego utrzymania ulic gminnych oraz upoważnienia Naczelnika Wydziału Infrastruktury do każdorazowego powołania z spośród członków Zespołu, Komisji do odbioru wykonanych robót. 04-02-2004 Szczegóły
1276 powołania Zespołu ds. przygotowania programu ramowego i koncepcji realizacji "Dni Ursynowa 2004". 04-02-2004 Szczegóły
1277 unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Dzielnicy Ursynów 06-02-2004 Szczegóły
1278 Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 3 i 4 na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Dzielnicy Ursynów 06-02-2004 Szczegóły
1279 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację w 2004 roku sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających ścieki w ulicach: Wełniana-Jaworowa, Buszycka-Karczunkowska i Pląsy 06-02-2004 Szczegóły
1280 organizacji imprez sportowych i sportowo-organizacyjnych realizowanych przez ursynowskie stowarzyszenia kultury fizycznej w lutym i marcu 2004 11-02-2004 Szczegóły
1281 organizacji zajęć z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej oraz imprez artystycznych realizowanych w I-szym kwartale 2004 roku w Domu kultury Stokłosy, Natolińskim Ośrodku Kultury i Domu Sztuki 11-02-2004 Szczegóły
1282 prac programistycznych dotyczących wdrożenia informacji ostrzegającej przed przypisaniem istniejącego konta bankowego innej osobie w systemie Kom-Pro 11-02-2004 Szczegóły
1283 wystąpienia do Prezydenta m.st.W-wy o dokonanie zmian w układzie wykonawczym do projektu planu budżetu Dzielnicy Ursynów m.st.W-wy na 2004 rok 11-02-2004 Szczegóły
1284 wystąpienia do Prezydenta m.st.W-wy o udzielenie pełnomocnictw Pani Alicji Sujkowskiej-Szkup, Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 11-02-2004 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe