Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Targówek > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
41/2006 zaakceptowania sprawozdań z dokonanych umorzeń wierzytelności z tyt. należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności za okres od 01.01.2004 do 30.06.2004 r. 28-02-2006 Szczegóły
40/2006 zmiany planu remontów w oświacie na 2006 r. z przemieszczeniem środków pomiędzy Rozdziałami w Dziale 801, zgodnie z załączonym Wnioskiem 28-02-2006 Szczegóły
39/2006 akceptacji podziału dotacji budżetowej na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 28-02-2006 Szczegóły
38/2006 wyrażenia opinii dotyczącej przekazania środków finansowych przez Procter & Gamble na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Mieszka I w Warszawie, ul. Mieszka I Nr 7 - na częściowe sfinansowanie budowy obiektów sportowych 28-02-2006 Szczegóły
37/2006 włączenia do budżetowego załącznika inwestycyjnego zadań w zakresie modernizacji kuchni wraz z ich technologią zgodnie z wymogami, w placówkach oświatowych 28-02-2006 Szczegóły
36/2006 sfinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy zadań w zakresie termomodernizacji ścian trzech budynków oświatowych, dla których jest sporządzona dokumentacja termomodernizacji 28-02-2006 Szczegóły
35/2006 przyznania środków finansowych w kwocie 390.000 złotych na przygotowanie pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w budynku szkolnym przy ul. Odrowąża 75 w Warszawie 28-02-2006 Szczegóły
34/2006 przekazania do jednorazowej dyspozycji m. st. Warszawy lokalu nr 28 przy ul. Birżańskiej 2a w Warszawie 22-02-2006 Szczegóły
33/2006 obniżenia stawek czynszowych i ograniczenia opłat za lokale użytkowe wynajmowane poza konkursem ofert 21-02-2006 Szczegóły
32/2006 wyrażenia opinii dotyczącej skorzystania z prawa pierwokupu w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowo Wincentego i ul. Malborskiej 21-02-2006 Szczegóły
31/2006 wydania Zarządzenia Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy powołującego zespół do zbadania zarzutów przedstawionych w piśmie z dnia 24 stycznia 2006 r. Pani Bożeny Miziołek, Dyrektor Przedszkola Nr 103 przy ul. Mokrej 25 21-02-2006 Szczegóły
30/2006 zatwierdzenia do realizacji list osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu 21-02-2006 Szczegóły
29/2006 ponownego zawarcia umowy najmu po ustaniu przyczyny jej rozwiązania 21-02-2006 Szczegóły
28/2006 wykwaterowania Pani Magdy Nowackiej z budynku do rozbiórki przy ul......., na podstawie decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 13.01.2004 r. podjętej w oparciu o Decyzję Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Praga Północ Nr 330/88 z dnia 16.05.1988 r. nakazującą rozbiórkę budynku 21-02-2006 Szczegóły
27/2006 przyznania pustostanu przy ul. ......Pani Annie Dąbrowskiej bez meldunku, umieszczonej na liście, oczekujących na wynajem lokalu 21-02-2006 Szczegóły
26/2006 umieszczenia P.P. Beatę i Macieja Kłos na liście osób oczekujących na zamianę lokalu z zasobów m. st. Warszawy usytuowanych na terenie Dzielnicy Targówek 21-02-2006 Szczegóły
25/2006 wydzielenia lokalu socjalnego 21-02-2006 Szczegóły
24/2006 zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy kontrahentami 21-02-2006 Szczegóły
23/2006 ponownego zawarcia umowy najmu po ustaniu przyczyny jej rozwiązania 21-02-2006 Szczegóły
22/2006 ponownego zawarcia umowy najmu po ustaniu przyczyny jej rozwiązania 21-02-2006 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe