Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Praga-Południe > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
237/07 zaopiniowania zmian w regulaminie organizacyjnym Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m. st. Warszawy 30-05-2007 Szczegóły
236/07 ponownego nawiązania najmu lokalu na rzecz Pani Małgorzaty Kowalskiej 30-05-2007 Szczegóły
235/07 zatwierdzenia załaczonej listy nr 28-L osób kierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu dzielnicy 30-05-2007 Szczegóły
234/07 zatwierdzenia załączonej listy nr 27 osób kierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu dzielnicy 30-05-2007 Szczegóły
233/07 zatwierdzenia załączonej listy nr 26 osób kierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 30-05-2007 Szczegóły
232/07 wyrażenia zgody na uzyskanie przez Panią Matyldę Pawlak statusu współnajemcy lokalu użytkowego U-1 przy ul. Grochowskiej 210/212, najmowanego przez Panią Irminę Maleta oraz Pana Tomasza Marczewskiego na podstawie umowy najmu nr 390/5/96 z dnia 3 lipca 1996 r. 30-05-2007 Szczegóły
231/07 wyrażenia zgody na skrócenie okresu podnajmu części lokalu użytkowego U-1 przy ul. Wiatracznej 27 najmowanego przez Pana Jerzego Skóra na podstawie umowy najmu nr 54/97 z dnia 20 maja 1997 r. 30-05-2007 Szczegóły
230/07 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego U-1 przy ul. Francuskiej 17 najmowanego przez Pana Kazimierza Rompalskiego na podstawie umowy najmu nr 165/98 z dnia 25 lutego 1998 r. na rzecz Pani Małgorzaty Fabiani 30-05-2007 Szczegóły
229/07 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego U-1 przy ul. Paca 40 najmowanego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwaretego Warszawa Praga Południe na podstawie umowy najmu z dnia 2 stycznia 1991 r. na rzecz Pani Natalii Bobkowskiej oraz Pana Romana Prończuk 30-05-2007 Szczegóły
228/07 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego U-1 przy ul. Sygietyńskiego 3 najmowanego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwaretego Warszawa Praga Południe na podstawie umowy najmu nr 766/2001 z dnia 22 czerwca 2001 r. na rzecz Pana Sławomira Woźniakowskiego 30-05-2007 Szczegóły
227/07 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego U-3 przy ul. Targowej 5 najmowanego przez Pana Witolda Łęgosza na podstawie umowy najmu nr 417/3/96 z dnia 1 czerwca 1996 r. na rzecz Pani Elżbiety Romaniuk 30-05-2007 Szczegóły
226/07 wniesienia pod obrady Rady Dzielnicy Praga Południe projektu uchwały dotyczącej zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 646 dla "Orbis Casino" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 23-05-2007 Szczegóły
225/07 skreślenia Pani Teresy Bilskiej uczestniczki Programu "Wychodzenie z Bezdomności" prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Prochowej 49 z listy dodatkowej nr 1 na rok 2007 osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu dzielnicy 23-05-2007 Szczegóły
224/07 ponownego nawiązania najmu lokalu z Panem Zenonem Bielawskim 23-05-2007 Szczegóły
219/07 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy autopoprawki do projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m. st. Warszawy na lata 2008-2012 dla Dzielnicy Praga Południe 17-05-2007 Szczegóły
218/07 przeniesienia środków między paragrafami w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r. 17-05-2007 Szczegóły
217/07 przekazania lokalu 6B przy ul. Wiatracznej 19 do jednorazowej decyzji Urzędu m. st. Warszawy w ramach ubiegania się przez dotychczasowego najemcę o lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 17-05-2007 Szczegóły
216/07 wyłączenia z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Praga Południe, lokalu znajdującego się w Zespole Szkół Nr 21 przy ul. Saskiej 78 w Warszawie 17-05-2007 Szczegóły
215/07 zatwierdzenia załączonej listy nr 24 osób kierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu dzielnicy 17-05-2007 Szczegóły
214/07 zatwierdzenia załączonej listy nr 23 osób kierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu dzielnicy 17-05-2007 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe