Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2119/2020 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 24-11-2020 Szczegóły
2118/2020 inicjatywy uchwałodawczej 24-11-2020 Szczegóły
2117/2020 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020-2050 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 24-11-2020 Szczegóły
2116/2020 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok 24-11-2020 Szczegóły
2115/2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych” 24-11-2020 Szczegóły
2114/2020 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. .. 24-11-2020 Szczegóły
2113/2020 przeznaczenia do dalszego najmu miejsca postojowego nr … usytuowanego w garażu podziemnym przy ul. … w … oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego podmiotu - … 24-11-2020 Szczegóły
2112/2020 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Wolumen 3 w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego podmiotu – Samodzielnego Koła Terenowego Nr 232 STO 24-11-2020 Szczegóły
2111/2020 wniosku … o pomoc mieszkaniową 24-11-2020 Szczegóły
2110/2020 wniosku … o pomoc mieszkaniową 24-11-2020 Szczegóły
2109/2020 wniosku … o pomoc mieszkaniową 24-11-2020 Szczegóły
2108/2020 wniosku … o pomoc mieszkaniową 24-11-2020 Szczegóły
2107/2020 wniosku … i … o pomoc mieszkaniową 24-11-2020 Szczegóły
2106/2020 wniosku … o pomoc mieszkaniową 24-11-2020 Szczegóły
2105/2020 wniosku … o pomoc mieszkaniową 24-11-2020 Szczegóły
2104/2020 wniosku … o pomoc mieszkaniową 24-11-2020 Szczegóły
2103/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku … o ponowny najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-11-2020 Szczegóły
2102/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku … o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-11-2020 Szczegóły
2101/2020 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 24-11-2020 Szczegóły
2100/2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 24-11-2020 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe