Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
4451/2018 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 – 2045 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 30-05-2018 Szczegóły
4450/2018 inicjatywy uchwałodawczej 30-05-2018 Szczegóły
4449/2018 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych pawilonami handlowymi i usługowymi położonych na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym 30-05-2018 Szczegóły
4448/2018 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu nr . o powierzchni użytkowej 19,11 m2 położonego przy ul. . na parterze przeznaczonego na prowadzenie kiosku handlowego oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy 29-05-2018 Szczegóły
4447/2018 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu miejsca postojowego nr . usytuowanego w hali garażowej budynku przy ul. . 29-05-2018 Szczegóły
4446/2018 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr ., usytuowanego w budynku przy ul. . w ., z pominięciem trybu konkursu ofert 29-05-2018 Szczegóły
4445/2015 wniosku . o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2018 Szczegóły
4444/2018 ponownego rozpatrzenia wniosku E. W. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2018 Szczegóły
4443/2018 ponownego rozpatrzenia wniosku H. P. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2018 Szczegóły
4442/2018 ponownego rozpatrzenia wniosku A. C. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2018 Szczegóły
4441/2018 wzajemnej zamiany lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy pomiędzy W. I. oraz U. Z. 29-05-2018 Szczegóły
4440/2018 wniosku M. i J. D. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2018 Szczegóły
4439/2018 wniosku A. W. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2018 Szczegóły
4438/2018 wniosku M. W. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2018 Szczegóły
4437/2018 wniosku A. i S. C. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2018 Szczegóły
4436/2018 wniosku K. K. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2018 Szczegóły
4435/2018 wniosku A. A. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2018 Szczegóły
4434/2018 realizacji wyroku sądu nakazującego P. P. i P. P. opróżnienie i opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 29-05-2018 Szczegóły
4433/2018 realizacji wyroku sądu nakazującego opróżnienie i opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego w części dotyczącej . 29-05-2018 Szczegóły
4432/2018 uzupełnienia rejestru wyroków nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, w których sąd nie ustalił prawa do otrzymania lokalu socjalnego lub zamiennego, w tym rejestru osób oczekujących na najem pomieszczenia tymczasowego 29-05-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe