Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2139/2016 wniosku W. B. K. najemcy lokalu użytkowego przy ul. . o wyrażenie zgody na podnajem części lokalu na rzecz innego podmiotu gospodarczego 26-07-2016 Szczegóły
2138/2016 ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2016 roku 26-07-2016 Szczegóły
2137/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków pieniężnych dla szkół na zorganizowanie programu „Lato w mieście” w roku szkolnym 2015/2016 oraz na sfinansowanie dożywiania w czasie ferii letnich 26-07-2016 Szczegóły
2136/2016 akceptacji „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za okres 01.01.-30.06.2016 roku” 21-07-2016 Szczegóły
2135/2016 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok 21-07-2016 Szczegóły
2134/2016 przekazania Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do wykonania umowy dzierżawy Nr 1/WGN/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. nieruchomości przy ulicy Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie 21-07-2016 Szczegóły
2133/2016 zgody na udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe 21-07-2016 Szczegóły
2132/2016 sprawie zgody właścicielskiej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 21-07-2016 Szczegóły
2131/2016 sprawie wniosku R. M. Sklep „..” – najemcy lokalu użytkowego przy ul. … o wyrażenie zgody na podnajem części lokalu na rzecz innego podmiotu gospodarczego 19-07-2016 Szczegóły
2130/2016 wniosku D. S. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 19-07-2016 Szczegóły
2129/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy uzupełniającej osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 19-07-2016 Szczegóły
2128/2016 wniosku T. K. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 19-07-2016 Szczegóły
2127/2016 wniosku I. A. C. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 19-07-2016 Szczegóły
2126/2016 wniosku K. S., M. Z. Ł. S. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 19-07-2016 Szczegóły
2125/2016 wniosku W. K. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 19-07-2016 Szczegóły
2124/2016 wniosku M. R. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 19-07-2016 Szczegóły
2123/2016 wniosku H. J. o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 19-07-2016 Szczegóły
2122/2016 wniosku M. P. o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 19-07-2016 Szczegóły
2121/2016 wniosku K. Ł. K. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 19-07-2016 Szczegóły
2120/2016 przekazania do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy lokalu socjalnego nr 22 położonego w budynku przy ul. Przy Agorze 25 w Warszawie 19-07-2016 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe