Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1685/2016 wniosku Sokratesa Development Sp. z o.o. o rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2016 rok 30-03-2016 Szczegóły
1684/2016 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2016 rok 30-03-2016 Szczegóły
1683/2016 przedłużenia zgody na udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe 30-03-2016 Szczegóły
1682/2016 zgody właścicielskiej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 30-03-2016 Szczegóły
1681/2016 inicjatywy uchwałodawczej 30-03-2016 Szczegóły
1680/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr .., usytuowanego przy ul. .. w .., z pominięciem trybu konkursu ofert 30-03-2016 Szczegóły
1679/2016 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu garażu nr .. usytuowanego w zespole garażowym przy ul. .. 30-03-2016 Szczegóły
1678/2016 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. S. Żeromskiego 6 w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka Jawna oraz wyrażenia zgody na podnajem części lokalu na rzecz innego podmiotu gospodarczego 30-03-2016 Szczegóły
1677/2016 wniosku B. W. i J. K. – najemców lokalu użytkowego przy ul. .. o wyrażenie zgody na podnajem części lokalu na rzecz innego podmiotu gospodarczego 30-03-2016 Szczegóły
1676/2016 wniosku B. B. – najemcy lokalu użytkowego przy ul. .. o wyrażenie zgody na podnajem części lokalu na rzecz innego podmiotu gospodarczego 30-03-2016 Szczegóły
1675/2016 głosowania za zaciągnięciem kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową S. Przybyszewskiego 73/77 30-03-2016 Szczegóły
1674/2016 realizacji wyroku sądu nakazującego T. P. opuszczenie i opróżnienie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 30-03-2016 Szczegóły
1673/2016 sposobu realizacji wyroków o opróżnienie lokalu mieszkalnego, w których sąd nie ustalił prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego 30-03-2016 Szczegóły
1672/2016 wniosku P. U. i R. K. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 30-03-2016 Szczegóły
1671/2016 wniosku G. R. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 30-03-2016 Szczegóły
1670/2016 wniosku M. M. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 30-03-2016 Szczegóły
1669/2016 wniosku J. S. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 30-03-2016 Szczegóły
1668/2016 wniosku U. i K. K. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 30-03-2016 Szczegóły
1667/2016 wniosku M. K. o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 30-03-2016 Szczegóły
1666/2016 wniosku A. S. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 30-03-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe