Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1504/2016 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok 23-02-2016 Szczegóły
1503/2016 zgody właścicielskiej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 23-02-2016 Szczegóły
1502/2016 wniosku D.. i M.. G.. o rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2016 rok 23-02-2016 Szczegóły
1501/2016 wniosku K.. L.. - P.. o rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2016 ro 23-02-2016 Szczegóły
1500/2016 wniosku E.. i B.. G.. o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2016 rok 23-02-2016 Szczegóły
1499/2016 zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na której ustanowiono odrębną własność lokalu, którego przeznaczenie jest inne niż cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste 23-02-2016 Szczegóły
1498/2016 określenia regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 23-02-2016 Szczegóły
1497/2016 przyjęcia planu gospodarowania lokalami użytkowymi usytuowanymi w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na lata 2016 - 20 23-02-2016 Szczegóły
1496/2016 podjęcia działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 23-02-2016 Szczegóły
1495/2016 zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego przy ulicy Jana Kasprowicza 58 w Warszawie 23-02-2016 Szczegóły
1494/2016 zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego przy ulicy Wrzeciono 65B w Warszawie 23-02-2016 Szczegóły
1493/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie miejsca postojowego nr .., usytuowanego w garażu podziemnym przy ul. .. w .., z pominięciem trybu konkursu ofert 23-02-2016 Szczegóły
1492/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie miejsca postojowego nr .., usytuowanego w garażu podziemnym przy ul. .. w .., z pominięciem trybu konkursu ofert 23-02-2016 Szczegóły
1491/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie miejsca postojowego nr .., usytuowanego w garażu podziemnym przy ul. … w .., z pominięciem trybu konkursu ofert 23-02-2016 Szczegóły
1490/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie miejsca postojowego nr .., usytuowanego w garażu podziemnym przy ul. … w .., z pominięciem trybu konkursu ofert 23-02-2016 Szczegóły
1489/2016 wniosku M.. U.., M.. U.. działających w ramach spółki cywilnej pod nazwą .... – najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. .. - o rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu 23-02-2016 Szczegóły
1488/2016 wniosku K.. P.. – najemcy lokalu użytkowego w pawilonie wolnostojącym przy ul. .. o wyrażenie zgody na podnajem części lokalu na rzecz innego podmiotu gospodarczego 23-02-2016 Szczegóły
1487/2016 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr .. usytuowanego w zespole garażowym przy ul. .. w .. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy J.. D.. 23-02-2016 Szczegóły
1486/2016 wniosku H.. U.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 23-02-2016 Szczegóły
1485/2016 wniosku M.. J.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 23-02-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe