Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2683/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie garażu samochodowego nr .., usytuowanego przy ul. .. w .., z pominięciem trybu konkursu ofert 28-12-2016 Szczegóły
2682/2016 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku przy ul. .. w .. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy J. W. 28-12-2016 Szczegóły
2681/2016 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego przy ul. J. Kasprowicza 50 w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Magura Sp. z o.o. 28-12-2016 Szczegóły
2680/2016 ponownego rozpatrzenia wniosku K. O. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-12-2016 Szczegóły
2679/2016 wniosku M. C. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-12-2016 Szczegóły
2678/2016 wniosku R. K. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-12-2016 Szczegóły
2677/2016 wniosku M. P. J. o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 28-12-2016 Szczegóły
2676/2016 wniosku P. R. o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 28-12-2016 Szczegóły
2675/2016 wniosków M. W. W. I. W. L. W. o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 28-12-2016 Szczegóły
2674/2016 wykreślenia z ewidencji lokali socjalnych lokalu nr 29 przy ul. Przy Agorze 27 28-12-2016 Szczegóły
2673/2016 uchylenia uchwały nr 1407/2016 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie realizacji wyroku sądu nakazującego R. K. R. R. R. M. R. M. R. E. R. opuszczenie, opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego 28-12-2016 Szczegóły
2672/2016 wniosku W. S. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-12-2016 Szczegóły
2671/2016 wykreślenia z ewidencji lokali socjalnych lokalu nr 33 przy ul. B. Podczaszyńskiego 5 28-12-2016 Szczegóły
2670/2016 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany do oceny formalnej ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2017 28-12-2016 Szczegóły
2669/2016 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok 20-12-2016 Szczegóły
2668/2016 odwołania upoważnień pracownikom Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie określonym w uchwale nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy 20-12-2016 Szczegóły
2667/2016 realizacji wyroku sądu nakazującego J. P. opróżnienie, opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 20-12-2016 Szczegóły
2666/2016 wykreślenia z ewidencji pomieszczeń tymczasowych pomieszczenia nr 4 przy ul. Palisadowej 5a i dokonania zmiany jego przeznaczenia na lokal socjalny 20-12-2016 Szczegóły
2665/2016 uchylenia uchwały nr 2176/2016 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji wyroku sądu nakazującego B. S. opróżnienie lokalu mieszkalnego, w którym sąd nie ustalił prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego 20-12-2016 Szczegóły
2664/2016 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. . w .., z pominięciem trybu konkursu ofert 20-12-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe