Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1146/2015 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok 24-11-2015 Szczegóły
1145/2015 zgody na udostępnienie nieruchomości pod inwestycję liniową 24-11-2015 Szczegóły
1144/2015 ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy, będących w użytkowaniu wieczystym Skanska Residential Development Poland Spółka z o.o. 24-11-2015 Szczegóły
1143/2015 aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 24-11-2015 Szczegóły
1142/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2016 roku 24-11-2015 Szczegóły
1141/2015 wniosku T.. R.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-11-2015 Szczegóły
1140/2015 wniosku T.. K.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-11-2015 Szczegóły
1139/2015 wniosku A.. i Ł.. P.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-11-2015 Szczegóły
1138/2015 wniosku K.. K.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-11-2015 Szczegóły
1137/2015 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. .. w .., z pominięciem trybu konkursu ofert 24-11-2015 Szczegóły
1136/2015 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. … w .. na rzecz T.. S.., z pominięciem trybu konkursu 24-11-2015 Szczegóły
1135/2015 wniosku J..B.. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 24-11-2015 Szczegóły
1134/2015 wniosku B.. S.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-11-2015 Szczegóły
1133/2015 wniosku A.. S.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-11-2015 Szczegóły
1132/2015 wniosku M.. B.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-11-2015 Szczegóły
1131/2015 wniosku W.. K.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 24-11-2015 Szczegóły
1130/2015 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2016 roku 24-11-2015 Szczegóły
1129/2015 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2016 roku 24-11-2015 Szczegóły
1128/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2016 roku 24-11-2015 Szczegóły
1127/2015 zorganizowania na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w roku szkolnym 2015/2016 programu „Zima w mieście 2016” 24-11-2015 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe