Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
20/2015 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 27-01-2015 Szczegóły
19/2015 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 27-01-2015 Szczegóły
18/2015 wyrażenia zgody właścicielskiej dla D.. i A.. N.. 27-01-2015 Szczegóły
17/2014 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w pawilonie wolnostojącym przy ul. … 27-01-2015 Szczegóły
16/2015 wyrażenia zgody na wynajęcie miejsca postojowego nr … usytuowanego w garażu podziemnym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 27-01-2015 Szczegóły
15/2015 wyrażenia zgody na wynajęcie miejsca postojowego nr .. usytuowanego w garażu podziemnym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 27-01-2015 Szczegóły
14/2015 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. … oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy M.. K.. 27-01-2015 Szczegóły
13/2015 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. J. Kasprowicza 46 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo” oraz odstąpienia od pobierania kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu 27-01-2015 Szczegóły
12/2015 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 54 usytuowanego w budynku przy ul. Antycznej 4 na lokal socjalny 27-01-2015 Szczegóły
11/2015 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 65 usytuowanego w budynku przy ul. J. Kasprowicza 88 na lokal socjalny 27-01-2015 Szczegóły
10/2015 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 97 usytuowanego w budynku przy ul. Doryckiej 7 na lokal socjalny 27-01-2015 Szczegóły
9/2015 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku przy ul. Przy Agorze 27 na lokal socjalny 27-01-2015 Szczegóły
8/2015 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 107 usytuowanego w budynku przy ul. Doryckiej 7 na lokal socjalny 27-01-2015 Szczegóły
7/2015 wniosku J.. M… o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 27-01-2015 Szczegóły
6/2015 realizacji wyroku sądu nakazującego K.. K.. opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego 27-01-2015 Szczegóły
5/2015 realizacji wyroku sądu nakazującego J.. K.. opróżnienie lokalu mieszkalnego 27-01-2015 Szczegóły
4/2015 inicjatywy uchwałodawczej 27-01-2015 Szczegóły
3/2015 wyboru ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2015 roku 27-01-2015 Szczegóły
2/2015 wyboru do dofinansowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2015 roku oraz ustalenia wysokości proponowanych dotacji 27-01-2015 Szczegóły
1/2015 podziału zadań między Członków Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz wskazania komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany nadzorowanych przez Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza 14-01-2015 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe