Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3783/2014 ponownego rozpatrzenia wniosku W.. W.. o najem lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy 30-09-2014 Szczegóły
3817/2014 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 – 2042 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 30-09-2014 Szczegóły
3816/2014 inicjatywy uchwałodawczej 30-09-2014 Szczegóły
3815/2014 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 – 2042 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 30-09-2014 Szczegóły
3814/2014 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok 30-09-2014 Szczegóły
3813/2014 inicjatywy uchwałodawczej 30-09-2014 Szczegóły
3812/2014 inicjatywy uchwałodawczej 30-09-2014 Szczegóły
3811/2014 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Spółki WAN 22 Sp. z o.o. w Warszawie 30-09-2014 Szczegóły
3810/2014 zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na której ustanowiono odrębną własność lokalu, którego przeznaczenie jest inne niż cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste 30-09-2014 Szczegóły
3809/2014 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. .. 30-09-2014 Szczegóły
3808/2014 wyrażenia zgody na wynajęcie miejsca postojowego nr .. usytuowanego w garażu podziemnym przy ul. .., z pominięciem trybu konkursu ofert 30-09-2014 Szczegóły
3807/2014 wyrażenia zgody na wynajęcie miejsca postojowego nr … usytuowanego w garażu podziemnym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 30-09-2014 Szczegóły
3806/2014 wyrażenia zgody na wynajęcie garażu samochodowego nr … usytuowanego w zespole wolnostojącym przy ul. .. na rzecz A.. G.., z pominięciem trybu konkursu ofert 30-09-2014 Szczegóły
3805/2014 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. .. na rzecz D.. D.. A.. S.., z pominięciem trybu konkursu ofert 30-09-2014 Szczegóły
3804/2014 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr … usytuowanego w zespole wolnostojącym przy ul. .. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy K.. B.. 30-09-2014 Szczegóły
3803/2014 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. .. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy A.. G.. 30-09-2014 Szczegóły
3802/2014 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. .. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy K.. B.. 30-09-2014 Szczegóły
3801/2014 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr .. usytuowanego w zespole wolnostojącym przy ul. .. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy B.. K.. 30-09-2014 Szczegóły
3800/2014 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. .. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy – .. E. P.., Z. K.. 30-09-2014 Szczegóły
3799/2014 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. .. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy E.. A.. 30-09-2014 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe