Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3592/2014 odwołania oraz udzielenia upoważnień pracownikom Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie określonym w uchwale Nr XCIII/2729/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy 29-07-2014 Szczegóły
3591/2014 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką RWE Stoen Operator Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową 29-07-2014 Szczegóły
3590/2014 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 29-07-2014 Szczegóły
3589/2014 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Szkoły Podstawowej Nr 273 w Warszawie, ul. J. Balcerzaka 1 29-07-2014 Szczegóły
3588/2014 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 „Kota Filemona” w Warszawie przy ul. Wergiliusza 15 29-07-2014 Szczegóły
3587/2014 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr … usytuowanego w pawilonie wolnostojącym przy ul. … na rzecz S… B…, z pominięciem trybu konkursu ofert 29-07-2014 Szczegóły
3586/2014 rozpatrzenia wezwania M… R… do usunięcia naruszenia prawa 29-07-2014 Szczegóły
3585/2014 realizacji wyroku sądu nakazującego W… P… oraz M… P… opróżnienie lokalu mieszkalnego 29-07-2014 Szczegóły
3584/2014 akceptacji „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za okres 01.01.-30.06.2014 roku” 24-07-2014 Szczegóły
3583/2014 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok 24-07-2014 Szczegóły
3582/2014 wyrażenia zgody na ustąpienie pierwszeństwa hipotece zabezpieczającej kredyt hipoteczny przed hipoteką ustanowioną na rzecz m.st. Warszawy 24-07-2014 Szczegóły
3581/2014 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 24-07-2014 Szczegóły
3580/2014 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Przedszkola nr 181 „Wesołe Nutki” w Warszawie przy ul. K. Pruszyńskiego 5 24-07-2014 Szczegóły
3579/2014 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Przedszkola Nr 340 „Kasztanowego Ludka” w Warszawie przy ul. W. Bogusławskiego 8a 24-07-2014 Szczegóły
3578/2014 wniosku Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przedwiośnie” o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2014 rok 24-07-2014 Szczegóły
3577/2014 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu sprzedaży lokali mieszkalnych zawierającego listę 211 budynków, w których zakłada się prowadzenie sprzedaży w latach 2013-2017 oraz nadania nowego brzmienia załącznika do uchwały 24-07-2014 Szczegóły
3576/2014 wniosku A… O… o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 24-07-2014 Szczegóły
3575/2014 wniosku E… i J… K… o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 24-07-2014 Szczegóły
3574/2014 wniosku R… G… o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 24-07-2014 Szczegóły
3573/2014 wniosku D… G… o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 24-07-2014 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe