Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3197/2014 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok 25-03-2014 Szczegóły
3196/2014 zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na której ustanowiono odrębną własność lokalu, którego przeznaczenie jest inne niż cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie 25-03-2014 Szczegóły
3195/2014 wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Strop” o ustalenie innego niż ustawowy terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2014 rok 25-03-2014 Szczegóły
3194/2014 wniosku Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” o ustalenie innego niż ustawowy terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2014 rok 25-03-2014 Szczegóły
3193/2014 wniosku H.. i J.. K.. o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2014 rok 25-03-2014 Szczegóły
3192/2014 wniosku W.. Z.. o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2014 rok 25-03-2014 Szczegóły
3191/2014 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2014 rok 25-03-2014 Szczegóły
3190/2014 wniosku Fundacji Czysty Sport o uchylenie uchwały Nr 3071/2014 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2014 roku 25-03-2014 Szczegóły
3189/2014 przekazania do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jednego lokalu socjalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Hajoty 25 w Warszawie 25-03-2014 Szczegóły
3188/2014 zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 106 usytuowanego przy ul. Doryckiej 6 w Warszawie 25-03-2014 Szczegóły
3187/2014 wniosku A.. J.. o rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. .., na mocy porozumienia stron 25-03-2014 Szczegóły
3186/2014 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku przy ul. .. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy P… K.. 25-03-2014 Szczegóły
3185/2014 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr … usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 25-03-2014 Szczegóły
3184/2014 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego w nieruchomości przy ul. … 25-03-2014 Szczegóły
3183/2014 wyrażenia zgody na dalszy podnajem części lokalu użytkowego w nieruchomości przy al. Zjednoczenia 1 25-03-2014 Szczegóły
3182/2014 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 1129 usytuowanego w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13A na lokal socjalny 25-03-2014 Szczegóły
3181/2014 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 151 usytuowanego w budynku przy ul. Doryckiej 9 na lokal socjalny 25-03-2014 Szczegóły
3180/2014 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 60 usytuowanego w budynku przy ul. J. Kasprowicza 50 na lokal socjalny 25-03-2014 Szczegóły
3179/2014 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Hajoty 25 na lokal socjalny 25-03-2014 Szczegóły
3178/2014 wniosku M.. K.. o najem lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy 25-03-2014 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe