Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2098/2013 inicjatywy uchwałodawczej 29-05-2013 Szczegóły
2097/2013 inicjatywy uchwałodawczej 29-05-2013 Szczegóły
2096/2013 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2042 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 29-05-2013 Szczegóły
2095/2013 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 29-05-2013 Szczegóły
2094/2013 wyrażenia zgody użytkownika wieczystego dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie ul. Rozbrat 26 29-05-2013 Szczegóły
2093/2013 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Przedszkola Specjalnego nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy” w Warszawie przy ul. Pruszyńskiego 1 29-05-2013 Szczegóły
2092/2013 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 29-05-2013 Szczegóły
2091/2013 zatwierdzenia listy uzupełniającej osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 29-05-2013 Szczegóły
2090/2013 przyjęcia założeń do sposobu zasiedlania lokali mieszkalnych w nowowybudowanych budynkach przy ul. Conrada 3A i 3B oraz ul. Nocznickiego 13A 29-05-2013 Szczegóły
2089/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok 21-05-2013 Szczegóły
2088/2013 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 21-05-2013 Szczegóły
2087/2013 wniosku Zofii Wosińskiej o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 21-05-2013 Szczegóły
2086/2013 zmieniająca załącznik do uchwały Nr 1718/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 16/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 21-05-2013 Szczegóły
2085/2013 zatwierdzenia Programu Działalności Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typ B dla dorosłych osób upośledzonych umysłowo /typ B/ 21-05-2013 Szczegóły
2084/2013 zatwierdzenia Programu Działalności Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych /typ A/ 21-05-2013 Szczegóły
2083/2013 zatwierdzenia Planu Pracy Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla dorosłych osób upośledzonych umysłowo /typ B/ na 2013 rok 21-05-2013 Szczegóły
2082/2013 zatwierdzenia Planu Pracy Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych /typ A/ na 2013 rok 21-05-2013 Szczegóły
2081/2013 zgody na remont lokalu mieszkalnego usytuowanego w Warszawie: nr 36 przy ul. Kasprowicza 66 21-05-2013 Szczegóły
2080/2013 wyrażenia zgody na cofnięcie oświadczenia woli, dotyczącego wypowiedzenia umowy najmu lokalu nr … przy ul. …. 21-05-2013 Szczegóły
2079/2013 wniosku A.. P.. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 21-05-2013 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe