Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2033/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok 23-04-2013 Szczegóły
2032/2013 wprowadzenia zmian w pozycji nr 11 dotyczącej lokalu nr 31 położonego w budynku przy ul. Kasprowicza 72 w wykazie nr 15/2012 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1717/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 15/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 23-04-2013 Szczegóły
2031/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykazu miejsc położonych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego 23-04-2013 Szczegóły
2030/2013 wprowadzenia zmian w pozycji nr 17 dotyczącej lokalu nr 22 położonego w budynku przy ul. Nocznickiego 13 w wykazie nr 16/2012 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1718/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 16/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 23-04-2013 Szczegóły
2029/2013 wniosku Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zrew” o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 23-04-2013 Szczegóły
2028/2013 wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Domhut” o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 23-04-2013 Szczegóły
2027/2013 aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 23-04-2013 Szczegóły
2026/2013 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2013 roku 23-04-2013 Szczegóły
2025/2013 wniosku Stanisławy Jabłońskiej – najemcy boksu motocyklowego nr … przy ul. …. o dokonanie zmian w umowie najmu przedmiotowego boksu 23-04-2013 Szczegóły
2024/2013 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w pawilonie wolnostojącym przy ul. …., z pominięciem trybu konkursu ofert 23-04-2013 Szczegóły
2023/2013 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Żeromskiego 29 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Real Estate Way’s Sp. z o.o. 23-04-2013 Szczegóły
2022/2013 realizacji wyroku sądu nakazującego Kazimierze Mierzejewskiej opróżnienie lokalu mieszkalnego 23-04-2013 Szczegóły
2021/2013 realizacji wyroku sądu nakazującego Jerzemu Trąbińskiemu opróżnienie lokalu mieszkalnego 23-04-2013 Szczegóły
2020/2013 realizacji wyroku sądu nakazującego Ryszardowi Paziewskiemu opróżnienie lokalu mieszkalnego 23-04-2013 Szczegóły
2019/2013 realizacji wyroku sądu nakazującego Lechowi Filipczakowi opróżnienie lokalu mieszkalnego 23-04-2013 Szczegóły
2018/2013 realizacji wyroku sądu nakazującego Jarosławowi Pawłowi Pamięta opróżnienie lokalu mieszkalnego 23-04-2013 Szczegóły
2017/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 23-04-2013 Szczegóły
2016/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 23-04-2013 Szczegóły
2015/2013 wniosku Artura Wojciechowskiego o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 23-04-2013 Szczegóły
2014/2013 wniosku Krzysztofa Strzemiecznego o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 23-04-2013 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe