Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2848/2013 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Spółki TK Polska Development II Sp. z o.o. ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa 30-12-2013 Szczegóły
2847/2013 wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski D” o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2013 rok 30-12-2013 Szczegóły
2846/2013 wniosku Włodzimierza Lewickiego o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 30-12-2013 Szczegóły
2845/2013 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 30-12-2013 Szczegóły
2844/2013 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 30-12-2013 Szczegóły
2843/2013 skierowania Genowefy Bielickiej do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr .. przy ul. … na czas oznaczony 30-12-2013 Szczegóły
2842/2014 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku przy ul. Doryckiej 4 na lokal socjalny 30-12-2013 Szczegóły
2841/2013 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 135 usytuowanego w budynku przy ul. Doryckiej 6 na lokal socjalny 30-12-2013 Szczegóły
2840/2013 upoważnienia pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany 30-12-2013 Szczegóły
2839/2013 głosowania nad uchwałą Nr 5/2013 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Przybyszewskiego 64/68 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę powierzchni lokali i związane z nowymi powierzchniami lokali zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej 30-12-2013 Szczegóły
2838/2013 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr … usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 30-12-2013 Szczegóły
2837/2013 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 30-12-2013 Szczegóły
2836/2013 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr … usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 30-12-2013 Szczegóły
2835/2013 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. … oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Tadeusza Czarneckiego 30-12-2013 Szczegóły
2834/2014 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 94 usytuowanego w budynku przy ul. Przytyk 7 na lokal socjalny 30-12-2013 Szczegóły
2833/2013 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku przy ul. Żeromskiego 14 na lokal socjalny 30-12-2013 Szczegóły
2832/2013 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku przy ul. Żeromskiego 55/67 na lokal socjalny 30-12-2013 Szczegóły
2831/2013 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Żeromskiego 55/67 na lokal socjalny 30-12-2013 Szczegóły
2830/2013 wniosku Anety Glinki o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 30-12-2013 Szczegóły
2829/2013 wzajemnej zamiany lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy pomiędzy Barbarą i Pawłem Frączak a Izabellą Szczyglak 30-12-2013 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe