Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1816/2013 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2042 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 29-01-2013 Szczegóły
1815/2013 inicjatywy uchwałodawczej 29-01-2013 Szczegóły
1814/2013 przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań lokalnych w zakresie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2013 29-01-2013 Szczegóły
1813/2013 wniosku … o rozwiązanie umowy najmu garażu samochodowego nr .. usytuowanego w pawilonie użytkowym przy ul. … 29-01-2013 Szczegóły
1812/2013 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku przy ul. …. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy ... 29-01-2013 Szczegóły
1811/2013 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr … usytuowanego przy ul. ….. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy … prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Darco-Max 29-01-2013 Szczegóły
1810/2013 okresowego obniżenia czynszu z tytułu poniesionych wydatków na wykonanie wymiany skrzydeł drzwiowych drzwi wewnętrznych w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Wolumen 3 w Warszawie 29-01-2013 Szczegóły
1809/2013 powierzenia Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zarządzania gminnym zasobem lokalowym 29-01-2013 Szczegóły
1808/2013 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku przy ul. Przy Agorze 5a na lokal socjalny 29-01-2013 Szczegóły
1807/2013 zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na rok 2013 oraz przekazania jej do realizacji 29-01-2013 Szczegóły
1806/2013 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 29-01-2013 Szczegóły
1805/2013 wniosku … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 29-01-2013 Szczegóły
1804/2013 wniosku ... i … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 29-01-2013 Szczegóły
1803/2013 wniosku … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 29-01-2013 Szczegóły
1802/2013 realizacji wyroku sądu nakazującego ..., ... oraz … opróżnienie lokalu mieszkalnego 29-01-2013 Szczegóły
1801/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok 22-01-2013 Szczegóły
1800/2013 delegowania przedstawiciela Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Bielany w skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego działającej przy Zarządzie Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy 22-01-2013 Szczegóły
1799/2013 podziału środków pieniężnych dla szkół na zorganizowanie programu „Zima w mieście” w roku szkolnym 2012/2013 oraz sfinansowania dożywiania w czasie ferii zimowych 22-01-2013 Szczegóły
1798/2012 wyrażenia zgody właścicielskiej dla współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Warszawie 22-01-2013 Szczegóły
1797/2013 wniosku Fundacji Sue Ryder o odstąpienie od pobierania kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zjednoczenia 1 22-01-2013 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe