Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1334/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu nr 7/2009 lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 26-06-2012 Szczegóły
1339/2012 inicjatywy uchwałodawczej 26-06-2012 Szczegóły
1338/2012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok 26-06-2012 Szczegóły
1337/2012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok 26-06-2012 Szczegóły
1336/2012 sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 26-06-2012 Szczegóły
1335/2012 inicjatywy uchwałodawczej 26-06-2012 Szczegóły
1333/2012 aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 26-06-2012 Szczegóły
1332/2012 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 26-06-2012 Szczegóły
1331/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2012 r. 26-06-2012 Szczegóły
1330/2012 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul………….. oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Stanisława Pawluka 26-06-2012 Szczegóły
1329/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ankiety dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 26-06-2012 Szczegóły
1328/2012 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku przy ul. Kasprowicza 90 na lokal socjalny 26-06-2012 Szczegóły
1327/2012 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku przy ul. Kasprowicza 90 na lokal socjalny 26-06-2012 Szczegóły
1326/2012 wniosku Pauliny Zawadzkiej o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 26-06-2012 Szczegóły
1325/2012 wniosku Agnieszki Angiletti o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 26-06-2012 Szczegóły
1324/2012 wniosku Justyny Malińskiej o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 26-06-2012 Szczegóły
1323/2012 propozycji powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 352 w Warszawie ul. Conrada 6 Pani Katarzynie Sobień nauczycielowi Gimnazjum nr 73 im. J.H. Wagnera ul. Conrada 6 na okres od 1 września 2012 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektorowi placówki wyłonionemu w drodze konkursu, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy 26-06-2012 Szczegóły
1322/2012 propozycji powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 77 im. W. Zieleńczyk w Warszawie ul. Samogłoski 9 Pani Marzennie Narojek nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 77 im. W. Zieleńczyk na okres od 1 września 2012 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektorowi placówki wyłonionemu w drodze konkursu, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy 26-06-2012 Szczegóły
1321/2012 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 – 2033 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 19-06-2012 Szczegóły
1320/2012 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Bielańskiego Ośrodka Kultury za rok obrotowy 2011 19-06-2012 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe