Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1765/2012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok 27-12-2012 Szczegóły
1764/2012 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2012 rok 27-12-2012 Szczegóły
1763/2012 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy al. Zjednoczenia 1 na rzecz Fundacji Sue Ryder, z pominięciem trybu konkursu ofert 27-12-2012 Szczegóły
1762/2012 wniosku Jolanty Dąbek i Piotra Dąbek o rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. ….. 27-12-2012 Szczegóły
1761/2012 wprowadzenia zmian w pozycji nr 20 dotyczącej lokalu nr 29 przy ul. Kasprowicza 70 w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1703/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 13/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania wykazu do publicznej wiadomości 27-12-2012 Szczegóły
1760/2012 wprowadzenia zmian w pozycji nr 2 dotyczącej lokalu nr 8 przy ul. Broniewskiego 50 w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1703/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 13/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania wykazu do publicznej wiadomości 27-12-2012 Szczegóły
1759/2012 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej wierzytelność m.st. Warszawy, ustanowionej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr … w budynku przy ul. …… 27-12-2012 Szczegóły
1758/2012 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 109 usytuowanego w budynku przy al. Zjednoczenia 3/9 na lokal socjalny 27-12-2012 Szczegóły
1757/2012 wniosku Katarzyny i Rafała Kowalskich o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 27-12-2012 Szczegóły
1756/2012 uchylająca uchwałę Nr 1510/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 27 września 2012 r. 27-12-2012 Szczegóły
1755/2012 wniosku Moniki Jabłońskiej o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 27-12-2012 Szczegóły
1754/2012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok 18-12-2012 Szczegóły
1753/2012 podziału środków finansowych na zakupy inwestycyjne dla szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany 18-12-2012 Szczegóły
1752/2012 sprostowania omyłek w uchwale Nr 1679/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Bielany w 2013 roku 18-12-2012 Szczegóły
1751/2012 sprostowania omyłki w załączniku do uchwały Nr 1678/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany w 2013 roku 18-12-2012 Szczegóły
1750/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany do oceny formalnej ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 18-12-2012 Szczegóły
1749/2012 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2013 roku 18-12-2012 Szczegóły
1748/2012 wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski D” o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2012 rok 18-12-2012 Szczegóły
1747/2012 obniżenia o 50% kaucji uzupełniającej do kaucji zabezpieczającej roszczenia m.st. Warszawy z tytułu najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. … – najemca … – SPORT SAILS 18-12-2012 Szczegóły
1746/2012 wniosku Ireny Strzałkowskiej o rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. …. 18-12-2012 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe