Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
999/2012 inicjatywy uchwałodawczej 31-01-2012 Szczegóły
998/2012 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy na lata 2011 – 2033 w zakresie wieloletnich przedsięwzięć bieżących Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 31-01-2012 Szczegóły
997/2012 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 31-01-2012 Szczegóły
996/2012 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Spółki Park Kaskada Sp. z o.o. w Warszawie 31-01-2012 Szczegóły
995/2012 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr … usytuowanego w budynku przy ………………………, z pominięciem trybu konkursu ofert. 31-01-2012 Szczegóły
994/2012 zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 31-01-2012 Szczegóły
993/2012 rozpatrzenia wniosku Marzeny Szymańskiej zam. w lokalu …………………… o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 31-01-2012 Szczegóły
992/2012 sposobu rozpatrzenia wniosku Pauliny Hauber i Tomasza Tchórzewskiego zam. ………………………… o najem lokalu socjalnego 31-01-2012 Szczegóły
991/2012 sposobu rozpatrzenia wniosku Moniki Domagała zam. ……………………… o najem lokalu socjalnego 31-01-2012 Szczegóły
990/2012 podziału środków finansowych dla szkół i placówek na organizację dzielnicowych konkursów oraz imprez 31-01-2012 Szczegóły
989/2012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. 24-01-2012 Szczegóły
988/2012 inicjatywy uchwałodawczej 24-01-2012 Szczegóły
987/2012 zmiany zatwierdzonego wykazu miejsc położonych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego 24-01-2012 Szczegóły
986/2012 zaopiniowania kandydatury osoby wytypowanej przez Dzielnicę Ursus do zasiedlenia nowowybudowanych lokali mieszkalnych w budynkach przy ………………………. 24-01-2012 Szczegóły
985/212 zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na rok 2012 oraz przekazania jej do realizacji 24-01-2012 Szczegóły
984/2012 skreślenia z listy osób oczekujących spraw niespełniających warunków dochodowych oraz metrażowych 24-01-2012 Szczegóły
983/2012 sposobu rozpatrzenia wniosku Jerzego Owsikowskiego zam. ………………………… o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy z tytułu zamiany na lokal większy 24-01-2012 Szczegóły
982/2012 sposobu rozpatrzenia wniosku Urszuli Jaworskiej zam. …………………. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 24-01-2012 Szczegóły
981/2012 sposobu rozpatrzenia wniosku Joanny Wysockiej zam. ………………………. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 24-01-2012 Szczegóły
980/2012 sposobu rozpatrzenia wniosku Agnieszki Ziemkowskiej zam. ………………….. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 24-01-2012 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe