Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
391/2011 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. 31-05-2011 Szczegóły
390/2011 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe 31-05-2011 Szczegóły
389/2011 wyrażenia zgody właścicielskiej dla spółki MARVIPOL S. A. 31-05-2011 Szczegóły
388/2011 wyrażenia zgody właścicielskiej dla spółki MARVIPOL S.A. 31-05-2011 Szczegóły
387/2011 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. 31-05-2011 Szczegóły
386/2011 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. 31-05-2011 Szczegóły
385/2011 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 31-05-2011 Szczegóły
384/2011 udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2011 rok 31-05-2011 Szczegóły
383/2011 udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2011 rok 31-05-2011 Szczegóły
382/2011 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Zdzisławy Skowroń zam. w lokalu nr ... przy ul. ... 31-05-2011 Szczegóły
381/2011 skierowania Agnieszki Bernard do zawarcia umowy najmu lokalu nr ... przy .ul. ... na czas nieoznaczony oraz uchylenia uchwały nr 325/2011 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 17 maja 2011 r. 31-05-2011 Szczegóły
380/2011 skierowania Sylwii Sobieskiej do zawarcia umowy najmu lokalu nr ... w budynku przy ul. ... na czas nieoznaczony oraz uchylenia uchwały nr 321/2011 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 17 maja 2011 r. 31-05-2011 Szczegóły
379/2011 zmiany uzasadnienia projektu uchwały nr 261/2011 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu socjalnego Valentinasa Filipenka 31-05-2011 Szczegóły
378/2011 zmiany projektu oraz uzasadnienia projektu uchwały nr 259/2011 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Iwony Kiedrowskiej 31-05-2011 Szczegóły
377/2011 zmiany uzasadnienia projektu uchwały nr 258/2011 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Dariusza Krupińskiego 31-05-2011 Szczegóły
376/2011 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2010 r. oraz zestawienia zbiorczego planowanych przychodów i wydatków na rok 2011, dla nieruchomości wchodzących w skład lokalowego zasobu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany, znajdujących się w zarządzaniu i administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 31-05-2011 Szczegóły
375/2011 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany do przeprowadzania kontroli prawidłowości i terminowości realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 31-05-2011 Szczegóły
374/2011 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Fontany 1 w Warszawie w majątek stanowiący nakłady inwestycyjne 31-05-2011 Szczegóły
373/2011 wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyposażenia w majątek m. st. Warszawy Szkoły Podstawowej nr 289 w Warszawie przy ul. Broniewskiego 99a 31-05-2011 Szczegóły
372/2011 inicjatywy uchwałodawczej 26-05-2011 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe