Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
113/2011 inicjatywy uchwałodawczej. 22-02-2011 Szczegóły
112/2011 inicjatywy uchwałodawczej. 22-02-2011 Szczegóły
111/2011 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. 22-02-2011 Szczegóły
110/2011 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu garażu samochodowego nr ... położonego w budynku przy ul. ... , na mocy porozumienia stron. 22-02-2011 Szczegóły
109/2011 uchylenia uchwały Nr 1142 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 16.09.2008 r. 22-02-2011 Szczegóły
108/2011 skierowania Elżbiety i Jana Bylinowskich do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony tj. na okres 12 miesięcy. 22-02-2011 Szczegóły
107/2011 skreślenia Ryszarda Nakonecznego z listy osób oczekujących na najem lokalu. 22-02-2011 Szczegóły
106/2011 skierowania Marty Warabieda do zawarcia umowy najmu lokalu nr ... przy ul. ... na czas nieoznaczony. 22-02-2011 Szczegóły
105/2011 podziału środków pieniężnych dla szkół i placówek na organizację dzielnicowych konkursów oraz imprez. 22-02-2011 Szczegóły
104/2011 odmowy udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2011 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 22-02-2011 Szczegóły
103/2011 udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2011 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 22-02-2011 Szczegóły
102/2011 ustalenia innego terminu opłaty rocznej za 2011 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 22-02-2011 Szczegóły
101/2011 ustalenia innego terminu opłaty rocznej za 2011 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 22-02-2011 Szczegóły
100/2011 wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy, będących w użytkowaniu wieczystym Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez zmianę okresu użytkowania wieczystego i przyjęcie terminu uśrednionego. 22-02-2011 Szczegóły
99/2011 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 22-02-2011 Szczegóły
98/2011 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 22-02-2011 Szczegóły
97/2011 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 22-02-2011 Szczegóły
95/2011 inicjatywy uchwałodawczej. 15-02-2011 Szczegóły
96/2011 akceptacji „Informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za okres 01.01.-31.12. 2010 roku”. 15-02-2011 Szczegóły
94/2011 propozycji przedłużenia powierzenia Zofii Grzybowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 77 im. W. Zieleńczyk w Warszawie przy ul. Samogłoski 9 na okres od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. 15-02-2011 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe