Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
46/2011 inicjatywy uchwałodawczej. 25-01-2011 Szczegóły
45/2011 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. 25-01-2011 Szczegóły
44/2011 inicjatywy uchwałodawczej. 25-01-2011 Szczegóły
43/2011 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Żeromskiego 17a. 25-01-2011 Szczegóły
42/2011 zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na rok 2011 oraz przekazania jej do realizacji. 25-01-2011 Szczegóły
41/2011 skreślenia z listy osób oczekujących spraw niespełniających warunków dochodowych oraz metrażowych. 25-01-2011 Szczegóły
40/2011 skierowania Teresy i Mariana Ścisłowskich do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ulicy ... na czas oznaczony tj. na okres 12 miesięcy. 25-01-2011 Szczegóły
39/2011 skierowania Teresy Kwiatkowskiej do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ulicy ... na czas oznaczony tj. na okres 12 miesięcy. 25-01-2011 Szczegóły
38/2011 skierowania Marty i Waldemara Kalisz do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony tj. na okres 12 miesięcy. 25-01-2011 Szczegóły
37/2011 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Teresy Buzuk zam. przy ul. ... z tytułu zamiany zajmowanego lokalu na lokal większy z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 25-01-2011 Szczegóły
36/2011 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Teresy Koryckiej zam. przy ul. ... z tytułu zamiany zajmowanego lokalu na lokal mniejszy z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 25-01-2011 Szczegóły
35/2011 uchylenia uchwały nr 2732 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wstrzymania wykonania Uchwały Nr 2684 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej. 25-01-2011 Szczegóły
34/2011 wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje liniowe. 25-01-2011 Szczegóły
33/2011 wyrażenia zgody właścicielskiej dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 25-01-2011 Szczegóły
32/2011 zorganizowania na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w roku szkolnym 2010/2011 akcji „Zima w mieście 2011”. 25-01-2011 Szczegóły
31/2011 zmiany uchwały Nr 2103 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu i przebiegu dróg wewnętrznych położonych na terenie Dzielnicy Bielany zarządzanych i utrzymywanych przez Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 25-01-2011 Szczegóły
30/2011 uznania dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Estrady x ul. Groteski w osiedlu Wólka Węglowa w Warszawie, jako pomnika przyrody zgodnie z § 5 pkt 3 załącznika do Zarządzenia nr 3793/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 października 2009 r. 25-01-2011 Szczegóły
29/2011 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy Wóycickiego 1/3 budynek nr 9, z pominięciem trybu konkursu ofert. 18-01-2011 Szczegóły
28/2011 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy Wóycickiego 1/3 budynek nr 9, z pominięciem trybu konkursu ofert. 18-01-2011 Szczegóły
27/2011 zatwierdzenia wykazu nr 1/2011 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości. 18-01-2011 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe