Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2415 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. 26-05-2010 Szczegóły
2414 wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2010 roku. 26-05-2010 Szczegóły
2413 wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2010 roku. 26-05-2010 Szczegóły
2412 przyjęcia propozycji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym przeciwdziałania uzależnieniom, zapobiegania HIV i AIDS i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2011 roku. 26-05-2010 Szczegóły
2411 wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego na remont i modernizację budynku przy ul. Przy Agorze 7. 26-05-2010 Szczegóły
2410 powierzenia Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zarządzania lokalem nr 5 położonym w budynku przy ul. Wrzeciono 37. 26-05-2010 Szczegóły
2409 skierowania Katarzyny Kałamajskiej do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony tj. na okres 12 miesięcy. 26-05-2010 Szczegóły
2408 zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. 26-05-2010 Szczegóły
2407 skreślenia Marcina Szymańskiego z listy osób oczekujących na najem lokalu. 26-05-2010 Szczegóły
2406 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Beatą i Pawłem Kwiecińskimi. 26-05-2010 Szczegóły
2405 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Moniką Aladyn. 26-05-2010 Szczegóły
2404 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Michałem Źródłowskim. 26-05-2010 Szczegóły
2403 zakwalifikowania, umieszczenia i przyspieszenia realizacji poprzez skierowanie do zawarcia umowy najmu Małgorzaty i Jacka Tobolskich zam. w lokalu nr ... przy ul. ... . 26-05-2010 Szczegóły
2402 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Urszuli Romaniuk zam. w lokalu nr ... przy ul. ... oraz przyspieszenia realizacji sprawy poprzez zawarcie umowy najmu innego lokalu o mniejszej powierzchni na czas nieoznaczony. 26-05-2010 Szczegóły
2401 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Wiesława Sutkowskiego zam. w lokalu nr ... przy ul. ..., przyspieszenia realizacji sprawy poprzez skierowanie do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu na czas nieoznaczony oraz zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej. 26-05-2010 Szczegóły
2400 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Jerzego Hoser zam. w lokalu nr ... przy ul. ... , przyspieszenia realizacji sprawy poprzez skierowanie do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu na czas nieoznaczony oraz zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej. 26-05-2010 Szczegóły
2399 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Joanny Domagała zam. w lokalu nr ... przy ul. ... oraz przyspieszenia realizacji sprawy poprzez skierowanie do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu na czas nieoznaczony. 26-05-2010 Szczegóły
2398 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Wiesławy Muskała zam. w lokalu nr ... przy ul. ... oraz przyspieszenia realizacji sprawy poprzez skierowanie do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu na czas nieoznaczony. 26-05-2010 Szczegóły
2397 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Andrzeja Dominiczaka zam. w lokalu nr ... przy ul. ... oraz przyspieszenia realizacji sprawy poprzez skierowanie do zawarcia umowy najmu innego lokalu o mniejszej powierzchni na czas nieoznaczony. 26-05-2010 Szczegóły
2396 zakwalifikowania i umieszczenia Danuty i Grzegorza Pszczółkowskich zam. przy ... na liście oczekujących na najem lokalu wzajemnej zamiany lokali pomiędzy Tomaszem Borowym oraz Danutą i Grzegorzem Pszczółkowskimi. 26-05-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe