Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
8/2010 udzielenia upoważnień pracownikom Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie określonym w uchwale nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025). 28-12-2010 Szczegóły
7/2010 upoważnienia pracowników Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do przeprowadzenia czynności otwarcia kopert i dokonania oceny formalnej ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2011 r. (Uchwała nr 2946 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2010 r.) oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2011 r. (Uchwała nr 2945 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 30.11.2010 r.). 28-12-2010 Szczegóły
6/2010 udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 28-12-2010 Szczegóły
5/2010 udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 28-12-2010 Szczegóły
4/2010 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. 22-12-2010 Szczegóły
3/2010 zmiany uzasadnienia do projektu uchwały nr 2742/2010 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zwolnienia Krystyny Kaczyńskiej z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej za lokal nr ... przy ul. ... . 22-12-2010 Szczegóły
2/2010 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany do oceny formalnej ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2011 roku. 21-12-2010 Szczegóły
1/2010 podziału kompetencji i zadań między Członków Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz wskazania komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany nadzorowanych przez Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza. 20-12-2010 Szczegóły
3045 inicjatywy uchwałodawczej. 14-12-2010 Szczegóły
3044 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. 14-12-2010 Szczegóły
3043 zmiany uzasadnienia do projektu Uchwały nr 2772/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu sprzedaży lokali zawierającego listę budynków, w których zakłada się prowadzenie sprzedaży lokali w okresie trwania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012 wprowadzonego Uchwałą Zarządu Nr 1520 z dnia 5 maja 2009 r. poprzez rozszerzenie listy o budynek przy ul. Marymonckiej 73. 14-12-2010 Szczegóły
3042 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Jolanty Podgórskiej. 14-12-2010 Szczegóły
3041 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Marty Nawojowskiej. 14-12-2010 Szczegóły
3040 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Krzysztofa Rockiego. 14-12-2010 Szczegóły
3039 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Macieja Orchowskiego. 14-12-2010 Szczegóły
3038 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Eweliny Majewskiej. 14-12-2010 Szczegóły
3037 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Roberta Kopczewskiego. 14-12-2010 Szczegóły
3036 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Leszka Chruściel. 14-12-2010 Szczegóły
3035 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Norberta Cichewicz. 14-12-2010 Szczegóły
3034 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Mirosława Kameckiego. 14-12-2010 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe