Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2094 wyrażenia zgody właścicielskiej. 27-01-2010 Szczegóły
2093 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 26-01-2010 Szczegóły
2092 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2010 roku. 26-01-2010 Szczegóły
2091 wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2010 r. 26-01-2010 Szczegóły
2090 wyrażenia zgody Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na realizację projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2010 roku. 26-01-2010 Szczegóły
2089 wyrażenia zgody na realizację w 2010 roku Programu Aktywności Lokalnej będącego częścią projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 26-01-2010 Szczegóły
2088 przyjęcia do realizacji harmonogramu zadań z zakresu spraw społecznych realizowanych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2010 roku. 26-01-2010 Szczegóły
2087 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wrzeciono 41 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy. 26-01-2010 Szczegóły
2086 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 44/50 z pominięciem trybu konkursu ofert. 26-01-2010 Szczegóły
2085 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy ul. Wrzeciono 3, z pominięciem trybu konkursu ofert. 26-01-2010 Szczegóły
2084 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 16, z pominięciem trybu konkursu ofert. 26-01-2010 Szczegóły
2083 wyrażenia zgody na skierowanie Eweliny Mielczarek do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr ... przy ul. ... na czas oznaczony tj. na okres 12 miesięcy. 26-01-2010 Szczegóły
2082 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Jadwigi Darbańskiej zam. w lokalu nr ... przy ulicy ... oraz skierowania do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu na czas nieoznaczony z przyspieszeniem realizacji sprawy. 26-01-2010 Szczegóły
2081 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Piotra Giersz zam. w lokalu nr ... przy ulicy ... oraz skierowania do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu na czas nieoznaczony z przyspieszeniem realizacji sprawy. 26-01-2010 Szczegóły
2080 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Grażyny Jackowicz zam. w lokalu nr ... przy ulicy ... oraz skierowania do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu na czas nieoznaczony z przyspieszeniem realizacji sprawy. 26-01-2010 Szczegóły
2079 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Zofii Dutki-Albrycht zam. w lokalu nr ... przy ulicy ... oraz skierowania do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu na czas nieoznaczony z przyspieszeniem realizacji sprawy. 26-01-2010 Szczegóły
2078 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Agnieszki Owczarczyk zam. w lokalu nr ... przy ... oraz skierowania do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu na czas nieoznaczony z przyspieszeniem realizacji sprawy. 26-01-2010 Szczegóły
2077 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Teresą Skowrońską. 26-01-2010 Szczegóły
2076 skreślenia Anety Sęk z listy osób oczekujących na najem lokalu. 26-01-2010 Szczegóły
2075 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Dominiką Cwanek. 26-01-2010 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe