Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Śródmieście > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
594/59/2010 wyrażenia opinii w sprawie projektu wykazu Nr 22/L/10 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Nowolipie 5 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 18-10-2010 Szczegóły
593/59/2010 wyrażenia opinii w sprawie projektu wykazu Nr 21/L/10 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Gen. Andersa 37 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 18-10-2010 Szczegóły
592/59/2010 wyrażenia opinii w sprawie projektu wykazu Nr 20/L/10 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Nowolipie 7 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 18-10-2010 Szczegóły
591/59/2010 wyrażenia opinii w sprawie projektu wykazu Nr 19/L/10 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Nowolipie 3 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 18-10-2010 Szczegóły
590/59/2010 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu użytkowego (lok.48) położonego w Warszawie przy ul.Czerniakowskiej 126A 18-10-2010 Szczegóły
589/59/2010 współpracy z dotychczasowymi zarządami rad osiedli na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 18-10-2010 Szczegóły
588/59/2010 zaopiniowania nadania nazw obiektom w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 18-10-2010 Szczegóły
587/59/2010 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ciągom pieszym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 18-10-2010 Szczegóły
586/59/2010 skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy wniosku o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie letniego i zimowego oczyszczania oraz sprzątania pasów zieleni ulic gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 18-10-2010 Szczegóły
585/59/2010 wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 18-10-2010 Szczegóły
584/59/2010 zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 18-10-2010 Szczegóły
583/59/2010 zaopiniowania projektu załącznika Nr IX do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2011 rok. 18-10-2010 Szczegóły
582/59/2010 wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w załączniku Nr IX do budżetu m. st. Warszawy na 2010 r. 18-10-2010 Szczegóły
1
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe