Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Śródmieście > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
347/36N/2009 skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy wniosku o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m,st. Warszawę – Dzielnicę Śródmieście umowy najmu powierzchni użytkowych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Dzielnicę Śródmieście, z przekroczeniem roku budżetowego. 25-02-2009 Szczegóły
346/36N/2009 zaopiniowania okresowego obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 656,12 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Hożej 35, którego najemcą jest Morshed Uddin Mollah 25-02-2009 Szczegóły
345/36N/2009 zaopiniowania okresowego obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 300,78 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Wspólnej 65a, którego najemcą jest Patryk Le Nart 25-02-2009 Szczegóły
344/36N/2009 zaopiniowania projektu wykazu Nr 1/2009 lokalu użytkowego (lu 1) położonego przy Al. Wyzwolenia 3/5 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 25-02-2009 Szczegóły
343/36N/2009 zaopiniowania Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. 25-02-2009 Szczegóły
342/35/2009 wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C.K. Norwida w Warszawie 04-02-2009 Szczegóły
341/35/2009 wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 34 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 67 przy ul.Klonowej 16 w Warszawie oraz zmiany sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy 04-02-2009 Szczegóły
340/35/2009 wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie likwidacji XCI Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza, XV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej Nr 2, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul.Hoża 88 04-02-2009 Szczegóły
339/35/2009 wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie założenia Zaocznej Szkoły Policealnej w Warszawie, ul. Przyrynek 9 i włączenia jej w skład Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, ul.Przyrynek 9 04-02-2009 Szczegóły
338/35/2009 wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie likwidacji LXXVII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, ul.Przyrynek 9 04-02-2009 Szczegóły
337/35/2009 wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy 04-02-2009 Szczegóły
336/35/2009 uchwalenia Lokalnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na 2009 rok 04-02-2009 Szczegóły
335/35/2009 wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w załączniku Nr IX do budżetu m. st. Warszawy na 2009 r. 04-02-2009 Szczegóły
334/35/2009 wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w załączniku Nr IX do budżetu m. st. Warszawy na 2009 r. 04-02-2009 Szczegóły
333/35/2009 wprowadzenia na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy stref czynszowych za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy 04-02-2009 Szczegóły
1
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe