Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Śródmieście > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
232/32/2005 zaopiniowania propozycji zgłoszenia nowych zadań do Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy dla Obszarów Miejskich i Powojskowych na lata 2005-2013. 31-08-2005 Szczegóły
231/32/2005 wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania imienia „Małego Powstańca” Szkole Podstawowej Nr 32 w Warszawie, przy ul. Lewartowskiego 2 31-08-2005 Szczegóły
230/32/2005 wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania imienia Mariusza Zaruskiego Gimnazjum nr 41 w Warszawie, przy ul. Stefanii Sempołowskiej 4 31-08-2005 Szczegóły
229/32/2005 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia na terenie miasta stołecznego Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 31-08-2005 Szczegóły
228/32/2005 wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w § 36 Uchwały Nr XLIII/1010/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy, zmienionej Uchwałą Nr LII/1384/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. 31-08-2005 Szczegóły
227/32/2005 wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Starej 7 w Warszawie, stanowiącego własność m. st. Warszawy i jego zamiany na lokal mieszkalny nr 30 położony przy ul.Franciszkańskiej 10 w Warszawie stanowiący własność ... 31-08-2005 Szczegóły
226/32/2005 wyrażenia opinii w sprawie wykazu Nr 7/L/05 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Koszykowej 10 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 31-08-2005 Szczegóły
225/32/2005 wyrażenia opinii w sprawie wykazu Nr 6/L/05 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul. Złotej 6 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 31-08-2005 Szczegóły
224/32/2005 wyrażenia opinii dotyczącej obniżenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego nr 99 usytuowanego na terenie Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” w Warszawie zajmowanego przez Pana Tadeusza Pawłowskiego 31-08-2005 Szczegóły
223/32/2005 zaopiniowania obniżenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Wiejskiej 15, którego najemca jest Fundacja „Ius & Lex” 31-08-2005 Szczegóły
222/32/2005 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w załączniku Nr IX do budżetu m. st. Warszawy na 2005 r. 31-08-2005 Szczegóły
221/32/2005 rozwiązania stosunku pracy z radnym Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 31-08-2005 Szczegóły
1
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe